• Prince Color® K 01 Univerzální zdicí a omítková malta pro vnitřní i venkovní použití, vhodná pro renovační práce, s velmi dobrou přilnavostí k podkladu, difúzní. Po vytvrzení odolná vůči povětrnostním vlivům. Pevnost v tlaku 5 MPa. Zrnitost: 0–2 mm  

  93,17 Kč
 • Jemná vápenná omítka (štuk) , určená pro povrchovou úpravu všech typů jádrových omítek ve vnitřních i vnějších prostorech, konečná úprava filcováním. Max. tloušťka vrstvy 2 mm. Není vhodný pro následné obložení obkladem nebo těžkými tapetami a aplikaci na stěrková(armovací) cementová lepidla.ČSN EN 998-1

  137,94 Kč
 • Cementový potěr, beton určený pro vnitřní i vnější prostředí. Odpovídá značce CT-C20-F4 dle ČSN EN 13 813. Pro provádění sdružených i plovoucích podlah. Potěr je určen pro běžně zatěžované prostory.ČSN EN 13813Tloušťka vrstvy podlahy se volí v závislosti na zrnitosti směsi:10 - 35 mm zrnitost 0 - 2 mm25 - 50 mm zrnitost 0 - 4 mm40 - 100 mm zrnitost 0 - 8 mm

  94,38 Kč
 • Vápenný hydrát dolomitický - velmi jemný, objemově stálý

  100,43 Kč
 • Portlandský směsný cement CEM II/B-M (S-V-LL) pevnostní třídy 32,5 R s normově garantovanou minimální pevnosti v tlaku 32,5 MPa po 28 dnech a minimální počáteční pevnosti o 10 MPa po 2 dnech.

  66,55 Kč
 • Cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí vyhovující náročnějším podmínkám. Určené pro lepení obkladů a dlažby, lepení tepelně izolačních materiálů. Vyhovuje evropské normě ČSN EN 12004: 2007+A1:2012 pro typ C2TE.  Vlastnosti: Odolné vodě a mrazu; Pro vnitřní i vnější použití; S vysokou přilnavostí; Vysoká pevnost v tahu...

  217,80 Kč
 • Cementové lepidlo pro povrchovou úpravu podlah a stěn s vysokou adhezní silou pro vnitřní a vnější použití. Vyhovuje evropské normě ČSN EN 12004:2007+A1:2012 pro typ C1. Vlastnosti: Určené do nevytápěných prostor Pro interiér Mrazuvzdorné

  94,38 Kč
 • Samonivelační potěrová směs cementu, plniv a speciálních zušlechťujících přísad, s PE vlákny do interiéru, vytvrzující odpařením vody, vytváří trvale pevný s betonem srovnatelný povrch. Lze také použít na nesavé podklady jako je stará soudržná a pevná dlažba. Díky výbornému rozlevu dokáže vyplnit spáry okolo 2 – 3 mm a také různé nerovnosti.

  266,20 Kč