• Jemná vápenná omítka (štuk) , určená pro povrchovou úpravu všech typů jádrových omítek ve vnitřních i vnějších prostorech, konečná úprava filcováním. Max. tloušťka vrstvy 2 mm. Není vhodný pro následné obložení obkladem nebo těžkými tapetami a aplikaci na stěrková(armovací) cementová lepidla.ČSN EN 998-1

    137,94 Kč
  • Cementový potěr, beton určený pro vnitřní i vnější prostředí. Odpovídá značce CT-C20-F4 dle ČSN EN 13 813. Pro provádění sdružených i plovoucích podlah. Potěr je určen pro běžně zatěžované prostory.ČSN EN 13813Tloušťka vrstvy podlahy se volí v závislosti na zrnitosti směsi:10 - 35 mm zrnitost 0 - 2 mm25 - 50 mm zrnitost 0 - 4 mm40 - 100 mm zrnitost 0 - 8 mm

    94,38 Kč