BARVY

Používání interiérových barev je starší než psané lidské dějiny. Již v paleolitu, na sklonku glaciálu, kdy naši předkové vyhledávali úkryt v jeskyních, se zabývali výzdobou svého – byť dočasného – obydlí. V tehdejší době to pochopitelně nebyly vnitřní malby tak, jak je známe dnes, ale jistě měly s dnešními malbami mnoho společného. Sjednocujícím...

Používání interiérových barev je starší než psané lidské dějiny. Již v paleolitu, na sklonku glaciálu, kdy naši předkové vyhledávali úkryt v jeskyních, se zabývali výzdobou svého – byť dočasného – obydlí. V tehdejší době to pochopitelně nebyly vnitřní malby tak, jak je známe dnes, ale jistě měly s dnešními malbami mnoho společného. Sjednocujícím motivem byl duchovní rozměr malby. Paleolitický lovec byl životně závislý na úlovku, a proto základním tématem jeho maleb byl právě lov. Věřil, že vyobrazení uloveného zvířete mu pomůže k úlovku reálnému. Tyto malby, které se dochovaly v jeskyních, můžeme obdivovat dodnes, ať je to španělská Altamira, francouzské Lascaux nebo Chauvet nebo Cueva de las Manos na území dnešní Argentiny.


Později, po ústupu zalednění, se Evropané začali stěhovat dále k severu. Příznivé klima jim umožnilo výstavbu obydlí a lidé již nebyli závislí na příbytcích vytvořených přírodou. Tento fakt má bohužel za následek, že z dlouhého období dějin se nám nezachovaly žádné interiérové malby, protože obydlí neměla z historického hlediska dlouhou trvanlivost. Další stopy maleb můžeme vysledovat z doby, kdy se začaly používat trvanlivé materiály, v první řadě je to kámen. Mnoho stop nacházíme v sakrálních nástěnných malbách, neboť stavba kostelů byla ve své době na vyšší úrovni než stavby profánní.

Již v románských kostelech byly na stěny malovány fresky s náboženskou tématikou. Vrchol nástěnných sakrálních maleb nacházíme v období gotiky, kdy malba a sochařská výzdoba měla být knihou a učebnicí prostému lidu. Znalost písma byla tehdy výsadou vyvolených, a tak pro vzdělávání běžného lidu sloužily obrazy a sochy. V zemích Koruny české se vlivem tragédie zvané husitství mnoho ze sochařské výzdoby nedochovalo. Fresková výzdoba se naštěstí alespoň v malé míře zachovala do dnešní doby, byť bývá často nedoceněna nebo přehlížena na pozadí nabubřelých monumentů renesance, baroka a pozdějších stylů. Postupem času, tak, jak lidstvo bohatlo, se malby na stěnách dostávaly blíže k stále většímu okruhu lidí, stěny se začaly malovat i v běžných obydlích. Zde je patrný i technologický vývoj. Od původních vápenných nátěrů lidé přešli k barvám na bázi hlinky, které byly následně nahrazeny nyní nejvíce používanými barvami na bázi umělých organických pryskyřic – acetátů, akrylátů atd. Co ale zůstalo lidstvu od původních paleolitických nástěnných maleb? Je to duchovní obsah malby. Dnes už si jej možná tolik neuvědomujeme (ostatně celý svět se přiklání spíše k fyzickému tělu na úkor hodnot ducha a duše), ale i tak v malbách existuje a působí na nás. Je to právě volba barvy, která nás nejvíce ovlivňuje, a v níž je nejvíce uložen duchovní vklad majitele obydlí. Každá barva má na lidskou psychiku jiný vliv a závisí na ní i naše tělesná pohoda.

Modrá barva ochlazuje – v místnosti vymalované modře budeme cítit větší chlad než v místnosti se světle hnědými stěnami. Naopak, modrá barva je barvou klidu, intelektu a rozjímání. Pro křesťany je modrá barvou Marie. V interiéru se tedy modrá hodí do místností, kde chceme odpočívat, například do ložnice.

Bílá barva je barvou čistoty – zhmotnělého světla. Bílá je barvou neofytů. V interiéru se tedy hodí tam, kde chceme tuto čistotu zdůraznit, například do lékařského či nemocničního prostředí. V běžných obytných místnostech působí čistě bílá poněkud agresivně. Není bez zajímavosti, že v Orientu je bílá barvou smuteční.

Červená je barvou aktivní životní energie – je nejvyšší barvou hermetismu, barvou Kamene. Pro křesťany je červená barvou Krista. V interiéru bychom ji měli používat uvážlivě, neboť nedovoluje odpočinutí. Měla by být použita tam, kde je vyžadována  aktivita.

Žlutá je barvou radosti – podporuje aktivitu a myšlení. Žlutá je barvou Slunce. Hodí se do pracoven, dětských pokojů, a všude tam, kde je na místě tvůrčí činorodost.

Zelená je barvou nového života, přírody a pocitů – uklidňuje, proto by se měla nejvíce používat do místností určených k odpočinku.

Hnědá barva je barvou země – navozuje pocit jistoty a pořádku, je vážná a mlčenlivá, dokáže navodit intimní atmosféru. Hodí se do soukromých místností, které jsou určeny jenom pro nás a kam nevodíme návštěvy.

Černá barva je barvou počátku – černou barvu má Prima materia. V zemích s křesťanskou tradicí je černá barvou smutku, a bývá v interiéru málo využívána. Naproti tomu v Egyptě byla černá barvou nového života. Na velkých plochách v interiéru působí stísněně. Proto by měla být používána uvážlivě, tak, jak velí její původní vlastnost – na detaily jako počáteční barva, z níž vzniká naše dokonalé Velké dílo.

Více
 • Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel. Vlastnosti ředitelná vodou, ekologická a s minimálním zápachem vysoká krycí schopnost přilnavá třída oděru za mokra 3 podle normy ČSN EN 13300 difuzní, hodnota sd < 0,1 m Spotřeba 0,3 kg/m2

  238,00 Kč
 • Silikonová mikroemulze k hydrofobizaci a transparentní ochraně fasád. Snižuje nasákavost podkladních vrstev a působí jako přirozená ochrana proti zašpinění fasády. Vhodná ke zvýšení odolnosti proti rozmrazovacím solím pod další nátěry. Dodává se jako koncentrát, před použitím se ředí čistou vodou 1:9.

  12 420,00 Kč
 • Vlastnosti ředitelná vodou, ekologická a s minimálním zápachem bez obsahu zakalujících látek dvojí krycí schopnost difuzní vysoce bílá, přilnavá bezproblémová plnicí schopnost, odolnost proti žloutnutí snadné zpracování

  0,00 Kč
 • Modifi kovaná disperzně – silikátová fasádní barva. Pro rovnoměrné, pravidelné, přirozeně matné nátěry minerálních podkladů a starých nátěrů. Výborně kryje. Obzvláště vhodná ke sjednocujícím nátěrům ploch, které zaschly v nestejnoměrném barevném odstínu.

  0,00 Kč
 • Matná fasádní barva s pojivem na bázi silikonové pryskyřice. Vyznačuje se dobrou odolností proti srážkové vodě a vysokou paropropustností, vhodná k nátěrům minerálních fasádních omítek, stejně jako k novým nátěrům pevných silikátových a matných disperzních barev a omítek.

  2 950,00 Kč
 • Vlastnosti Ředitelná vodou Při aplikaci téměř bez zápachu Bez organických rozpouštědel Prodyšná pro vodní páry Šetrná k životnímu prostředí Hustota: cca 1,53 g/cm 3 Odolnost proti čištění za mokra dle ČSN EN 13 300: třída 4 Kontrastní poměr: třída 2 při vydatnosti 3,3 m 2 /kg

  0,00 Kč
 • Barva vrcholové třídy na nové a renovační nátěry do veškerých vnitřních prostorů. Lze použít i v obytných místnostech a pracovních prostorech pro vysoce citlivé osoby, protože při zpracování i při vysychání se neuvolňuje zápach.

  0,00 Kč
 • Capadecor Metallocryl exterior je hedvábně matná disperzní barva s  metalickým efektem pro vnější použití. Pro kvalitní, odolné nátěry strukturovaných podkladů se zvláštním, metalickým efektem. Vlastnosti: Ředitelná vodou, šetrná k životnímu prostředí, se slabým zápachem. Metalický efekt, odolný vlivům povětrnosti, obsahuje účinné složky proti...

  0,00 Kč