BARVY

Používání interiérových barev je starší než psané lidské dějiny. Již v paleolitu, na sklonku glaciálu, kdy naši předkové vyhledávali úkryt v jeskyních, se zabývali výzdobou svého – byť dočasného – obydlí. V tehdejší době to pochopitelně nebyly vnitřní malby tak, jak je známe dnes, ale jistě měly s dnešními malbami mnoho společného. Sjednocujícím...

Používání interiérových barev je starší než psané lidské dějiny. Již v paleolitu, na sklonku glaciálu, kdy naši předkové vyhledávali úkryt v jeskyních, se zabývali výzdobou svého – byť dočasného – obydlí. V tehdejší době to pochopitelně nebyly vnitřní malby tak, jak je známe dnes, ale jistě měly s dnešními malbami mnoho společného. Sjednocujícím motivem byl duchovní rozměr malby. Paleolitický lovec byl životně závislý na úlovku, a proto základním tématem jeho maleb byl právě lov. Věřil, že vyobrazení uloveného zvířete mu pomůže k úlovku reálnému. Tyto malby, které se dochovaly v jeskyních, můžeme obdivovat dodnes, ať je to španělská Altamira, francouzské Lascaux nebo Chauvet nebo Cueva de las Manos na území dnešní Argentiny.


Později, po ústupu zalednění, se Evropané začali stěhovat dále k severu. Příznivé klima jim umožnilo výstavbu obydlí a lidé již nebyli závislí na příbytcích vytvořených přírodou. Tento fakt má bohužel za následek, že z dlouhého období dějin se nám nezachovaly žádné interiérové malby, protože obydlí neměla z historického hlediska dlouhou trvanlivost. Další stopy maleb můžeme vysledovat z doby, kdy se začaly používat trvanlivé materiály, v první řadě je to kámen. Mnoho stop nacházíme v sakrálních nástěnných malbách, neboť stavba kostelů byla ve své době na vyšší úrovni než stavby profánní.

Již v románských kostelech byly na stěny malovány fresky s náboženskou tématikou. Vrchol nástěnných sakrálních maleb nacházíme v období gotiky, kdy malba a sochařská výzdoba měla být knihou a učebnicí prostému lidu. Znalost písma byla tehdy výsadou vyvolených, a tak pro vzdělávání běžného lidu sloužily obrazy a sochy. V zemích Koruny české se vlivem tragédie zvané husitství mnoho ze sochařské výzdoby nedochovalo. Fresková výzdoba se naštěstí alespoň v malé míře zachovala do dnešní doby, byť bývá často nedoceněna nebo přehlížena na pozadí nabubřelých monumentů renesance, baroka a pozdějších stylů. Postupem času, tak, jak lidstvo bohatlo, se malby na stěnách dostávaly blíže k stále většímu okruhu lidí, stěny se začaly malovat i v běžných obydlích. Zde je patrný i technologický vývoj. Od původních vápenných nátěrů lidé přešli k barvám na bázi hlinky, které byly následně nahrazeny nyní nejvíce používanými barvami na bázi umělých organických pryskyřic – acetátů, akrylátů atd. Co ale zůstalo lidstvu od původních paleolitických nástěnných maleb? Je to duchovní obsah malby. Dnes už si jej možná tolik neuvědomujeme (ostatně celý svět se přiklání spíše k fyzickému tělu na úkor hodnot ducha a duše), ale i tak v malbách existuje a působí na nás. Je to právě volba barvy, která nás nejvíce ovlivňuje, a v níž je nejvíce uložen duchovní vklad majitele obydlí. Každá barva má na lidskou psychiku jiný vliv a závisí na ní i naše tělesná pohoda.

Modrá barva ochlazuje – v místnosti vymalované modře budeme cítit větší chlad než v místnosti se světle hnědými stěnami. Naopak, modrá barva je barvou klidu, intelektu a rozjímání. Pro křesťany je modrá barvou Marie. V interiéru se tedy modrá hodí do místností, kde chceme odpočívat, například do ložnice.

Bílá barva je barvou čistoty – zhmotnělého světla. Bílá je barvou neofytů. V interiéru se tedy hodí tam, kde chceme tuto čistotu zdůraznit, například do lékařského či nemocničního prostředí. V běžných obytných místnostech působí čistě bílá poněkud agresivně. Není bez zajímavosti, že v Orientu je bílá barvou smuteční.

Červená je barvou aktivní životní energie – je nejvyšší barvou hermetismu, barvou Kamene. Pro křesťany je červená barvou Krista. V interiéru bychom ji měli používat uvážlivě, neboť nedovoluje odpočinutí. Měla by být použita tam, kde je vyžadována  aktivita.

Žlutá je barvou radosti – podporuje aktivitu a myšlení. Žlutá je barvou Slunce. Hodí se do pracoven, dětských pokojů, a všude tam, kde je na místě tvůrčí činorodost.

Zelená je barvou nového života, přírody a pocitů – uklidňuje, proto by se měla nejvíce používat do místností určených k odpočinku.

Hnědá barva je barvou země – navozuje pocit jistoty a pořádku, je vážná a mlčenlivá, dokáže navodit intimní atmosféru. Hodí se do soukromých místností, které jsou určeny jenom pro nás a kam nevodíme návštěvy.

Černá barva je barvou počátku – černou barvu má Prima materia. V zemích s křesťanskou tradicí je černá barvou smutku, a bývá v interiéru málo využívána. Naproti tomu v Egyptě byla černá barvou nového života. Na velkých plochách v interiéru působí stísněně. Proto by měla být používána uvážlivě, tak, jak velí její původní vlastnost – na detaily jako počáteční barva, z níž vzniká naše dokonalé Velké dílo.

Více
 • Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel. Vlastnosti ředitelná vodou, ekologická a s minimálním zápachem vysoká krycí schopnost přilnavá třída oděru za mokra 3 podle normy ČSN EN 13300 difuzní, hodnota sd < 0,1 m Spotřeba 0,3 kg/m2

  202,00 Kč
 • Odolná, vysoce kvalitní latexová barva s příjemným hedvábným leskem na intenzivně namáhané interiérové povrchy. Pro svou schopnost zachovat strukturu a hedvábný lesk se obzvláště hodí pro natírání strukturovaných podkladů a skelné tapety Capaver.

  400,00 Kč
 • Barva ekologů. Vysoce hodnotná bezrozpouštědlová interiérová barva na bázi silikátů. Vynikající nátěr pro obytné prostory, kostely, veřejné budovy a objekty chráněné památkovou péčí. Obzvláště vhodná na minerální podklady, různé omítky, betonový podklad a vápenopísková zdiva. Vhodná pro použití na sanační omítky Capatect. Vlastnosti:  Třída otěru 3. podle...

  1 372,00 Kč
 • Lazura na akrylátové bázi s bílými vločkami, připravena k okamžitému použití. Speciálně vyvinutá, vysoce atraktivní, hospodárná lazura pro vnitřní použití na hladkých nebo lehce strukturovaných podkladech. Pro náročnější vzhled vnitřních prostor. Vlastnosti: Třída otěru 2. podle ČSN EN 13 300. Bez rozpouštědel, čistitelná vodou a neutrálními čistícími...

  1 770,00 Kč
 • Fasádní disperzní barva. Pro nátěry fasád s vysokou odolností proti vlivům povětrnosti. Vyznačuje se optimální ochranou proti vlivům povětrnosti, vysokou kryvostí a snadnou zpracovatelností. Dodává se připravena k okamžitému použití. Vlastnosti: Odolná vůči povětrnostním vlivům, vodoodpudivá podle DIN 4108, odolná proti mechanickému poškození podle DIN...

  1 210,00 Kč
 • Fasádní barva silikátového charakteru, zesílená siloxanem. Pro kvalitní nátěry s vysokou odolností proti vlivům povětrnosti. Jako vysoce hodnotný fasádní nátěr se vyznačuje optimální ochranou proti vlhkosti, dále vysokou schopností propouštět vodní páry u cementových a vápenocementových omítek, disperzních omítek a omítek na bázi umělé pryskyřice s...

  1 679,00 Kč
 • Fasádní barva na bázi silikátu, vyznačující se vysokou kryvostí a odolností proti škodlivinám v kyselém ovzduší, nekříduje. Barvu lze výborně aplikovat na minerální podklady, vápenopísková zdiva, zdiva z přírodního kamene bez výkvětů a na nosné silikátové nátěry. Je obzvláště vhodná k rekonstrukci uměleckých a památkových objektů.

  3 063,00 Kč
 • Matná fasádní barva s pojivem na bázi silikonové pryskyřice. Vyznačuje se dobrou odolností proti srážkové vodě a vysokou paropropustností, vhodná k nátěrům minerálních fasádních omítek, stejně jako k novým nátěrům pevných silikátových a matných disperzních barev a omítek.

  3 744,00 Kč
 • Silikonová mikroemulze k hydrofobizaci a transparentní ochraně fasád. Snižuje nasákavost podkladních vrstev a působí jako přirozená ochrana proti zašpinění fasády. Vhodná ke zvýšení odolnosti proti rozmrazovacím solím pod další nátěry. Dodává se jako koncentrát, před použitím se ředí čistou vodou 1:9.

  9 710,00 Kč
 • Vysoce kvalitní fasádní barva na vápenné bázi, připravena k okamžitému použití. Pro nátěry minerálních omítek, speciálně pro historické a památkově chráněné objekty. Zvláště vhodná pro renovační nátěry starých, dobře držících vápenných a silikátových nátěrů, jakož i vápenných omítek.

  0,00 Kč
 • Vlastnosti ředitelná vodou, ekologická a s minimálním zápachem bez obsahu zakalujících látek dvojí krycí schopnost difuzní vysoce bílá, přilnavá bezproblémová plnicí schopnost, odolnost proti žloutnutí snadné zpracování

  1 670,00 Kč
 • Nová stěrková hmota pro vysoce lesklé povrchy v interiéru. Stěrková hmota na disperzní bázi pro vytváření vysoce lesklých povrchů v interiéru. Lze ji zpracovávat mnoha způsoby a ztvárnit do mnoha podob podle fantazie a vkusu zákazníka. Povrch je vysoce odolný proti poškození a znečištění. Vlastnosti: Ředitelná vodou, bez obsahu rozpouštědel,...

  1 883,00 Kč
na stránku