Fasádní barvy

Část pro kutily


Nátěr fasády rodinného domu je i pro zručného kutila náročným úkolem. Nejen proto, že fasáda je více na očích sousedům a každý majitel cítí za fasádu domu „větší odpovědnost“, ale i proto, že fasáda je na rozdíl od interiéru více namáhána. Je zde patrný zejména vliv povětrnosti, fasáda je vystavována větru, dešti, velkým teplotní...

Část pro kutily


Nátěr fasády rodinného domu je i pro zručného kutila náročným úkolem. Nejen proto, že fasáda je více na očích sousedům a každý majitel cítí za fasádu domu „větší odpovědnost“, ale i proto, že fasáda je na rozdíl od interiéru více namáhána. Je zde patrný zejména vliv povětrnosti, fasáda je vystavována větru, dešti, velkým teplotním rozdílům a slunečnímu záření. Navíc má zůstat dlouho pěkná na pohled, a chránit před znehodnocením spodní vrstvy – omítku a zdivo. Proto je nutné dodržet několik elementárních zásad, které zajistí úspěch našeho díla a pěknou fasádu na řadu let.

Jaké jsou vlhkostní poměry ve zdivu Jednoznačně platí zásada, že vlhký nebo mokrý podklad natírat nelze. U novostaveb zajisté žádná potíž s vlhkým zdivem nebude – stavba má novou a funkční izolaci proti vlhkosti. U starších staveb se ale musíme přesvědčit, zda je zdivo suché. Není-li tomu tak, je vhodné stavbu odvlhčit dříve, než fasádu natřeme. Možností odvlhčení je více, a záleží vždy na konkrétních poměrech, jakou variantu zvolit. Jedna z možností je použití sanačních omítek Capatect.


V jakém stavu je omítka Omítka by před natíráním měla mít dostatečnou pevnost a soudržnost. Pokud je omítka zvětralá natolik, že již soudržná není, je lépe ji odstranit a nanést omítku novou. Je to sice další výdaj, ale nátěr staré nesoudržné omítky by neměl dlouhou trvanlivost, a peníze a čas by byly investovány zbytečně.
Jaký je podklad, který budeme natírat Při renovačních nátěrech jsou na fasádě původní nátěry. Stav těchto nátěrů je třeba kriticky zhodnotit. Pokud jsou v pořádku, pevné, nesprašují a neodlupují se, je možné je ponechat a na ně natřít novou vrstvu. Pokud ale máme jakékoliv pochybnosti o kvalitě a přídržnosti starého nátěru, je lépe jej odstranit a nový nátěr nanést přímo na omítku. Nátěr samotný by měl být volen podle zásady „natírat stejné stejným nebo lepším“. Na původní vápenný nátěr by mělo opět přijít vápno, na silikát opět silikát a na akrylát opět akrylát. Totéž platí i u nátěru přímo na omítku, zde ale máme více možností volby. Sanované vlhké zdivo bychom měli natírat barvou s nízkým difúzním odporem – vhodný materiál doporučí dodavatel sanačních prací.

Penetrační nátěr V případě fasády má penetrační nátěr velký význam. Požadujeme od něj, aby zlepšil přilnavost fasádní barvy, a aby sjednotil a omezil nasákavost podkladu. Penetrační nátěr vždy volíme podle druhu použité fasádní barvy. Penetrační nátěr povrchově zpevní omítku, není ale řešením pro omítku zvětralou a nesoudržnou. Penetrační nátěry pronikají do podkladu řádově milimetr a celou vrstvu omítky zpevnit nemohou.

Část pro profesionály


Hodnocení a kvalitu fasádních barev posuzuje norma ČSN EN 1062. Posuzuje fasádní barvy z mnoha hledisek, z nichž nejdůležitější jsou nasákavost a prodyšnost pro vodní páry, případně pro CO2. Podle těchto vlastností lze vybrat nejlepší barvu na konkrétní podklad.

Nasákavost

Fasádní barva má mimo jiné za úkol chránit obvodovou stěnu před škodlivými vlivy povětrnosti. Mezi to patří i ochrana před vlhkostí, která se na fasádu dostane při dešti, mlze atd. Dobrá barva propustí do omítky co možná nejméně vody. Pro kvalitní ochranu zdiva platí, že co je suché, musí zůstat suché; co je vlhké, musí mít možnost vyschnout. Nasákavost se udává v jednotkách w = kg/m² h0,5.


Prodyšnost pro vodní páry

Prodyšnost pro vodní páry je důležitá na všech fasádách, aby případné vlhkosti zdiva nebyla kladena překážka pro odpaření. Životně důležitá je ale na stavbách se zvýšenou vlhkostí, historických budovách nebo na sanovaných objektech. Udává se ve dvou jednotkách. První je faktor μ, který říká, kolikrát méně je daný materiál prodyšný než vzduch. Je to charakteristický údaj materiálu, nezohledňující tloušťku vrstvy, číslo je bezrozměrné. Druhá je hodnota Sd, ekvivalentní tloušťka vzduchové mezery. Udává, že daný nátěrový systém (většinou bývá stanoveno pro dvě vrstvy) klade vodním parám v prostupu stejný odpor, jako daná vrstva vzduchu. Pro praxi je tato hodnota vhodnější, protože udává vlastnosti konkrétního nátěru. Pro jednotlivé druhy barev jsou stanoveny následující hodnoty zatřídění z hlediska nasákavosti a třídy difúze vodních par.

Lesk

Pro fasádní nátěry bývá téměř vždy požadován matný nátěr. I přesto je ale v normě stanoven způsob stanovení lesku a jeho kategorie. V praxi se ale stále používá spíše slovního označení.

Síla vrstvy

V některých případech, zejména potřebujeme-li dosáhnout přesných hodnot ochrany fasády, je důležité znát i sílu vrstvy, kterou daná barva vytvoří. Tento údaj je vždy vztažen ke konkrétní spotřebě na jednotku plochy.


Velikost zrna (maximální zrnitost)

Norma uvádí z tohoto hlediska čtyři třídy. V praxi se nejčastěji vyskytuje třída S1 (jemné zrno) u běžných fasádních barev a třída S2 (střední zrno) u plněných barev. Materiály třídy S3 a S4 je zvykem označovat spíše jako tenkovrstvé omítky. 

Přenos trhlin

Přenos trhlin (jedná se o informaci, jaké protažení je barva schopna snést) je důležitý zejména u speciálních nátěrových systémů určených k sanaci trhlin na fasádě. Z produktů Caparol je to systém Caparol CapElast.

Prodyšnost pro CO2

Prodyšnost pro CO2 je nutné sledovat v zásadě ve dvou případech. Prvním jsou vápenné omítky, které vyžadují trvalou dotaci CO2, aby byla umožněna karbonatace vápna. Zde volíme nátěr s vysokou prodyšností CO2. Druhým případem jsou železobetonové konstrukce, kde musíme naopak karbonataci v maximální míře zamezit a ochránit tak konstrukci před poškozením. Zde naopak volíme speciální ochranné nátěry s co možná nejnižší prodyšností pro CO2.

Více
 • Fasádní disperzní barva. Pro nátěry fasád s vysokou odolností proti vlivům povětrnosti. Vyznačuje se optimální ochranou proti vlivům povětrnosti, vysokou kryvostí a snadnou zpracovatelností. Dodává se připravena k okamžitému použití. Vlastnosti: Odolná vůči povětrnostním vlivům, vodoodpudivá podle DIN 4108, odolná proti mechanickému poškození podle DIN...

  1 210,00 Kč
 • Fasádní barva silikátového charakteru, zesílená siloxanem. Pro kvalitní nátěry s vysokou odolností proti vlivům povětrnosti. Jako vysoce hodnotný fasádní nátěr se vyznačuje optimální ochranou proti vlhkosti, dále vysokou schopností propouštět vodní páry u cementových a vápenocementových omítek, disperzních omítek a omítek na bázi umělé pryskyřice s...

  1 679,00 Kč
 • Fasádní barva na bázi silikátu, vyznačující se vysokou kryvostí a odolností proti škodlivinám v kyselém ovzduší, nekříduje. Barvu lze výborně aplikovat na minerální podklady, vápenopísková zdiva, zdiva z přírodního kamene bez výkvětů a na nosné silikátové nátěry. Je obzvláště vhodná k rekonstrukci uměleckých a památkových objektů.

  3 063,00 Kč
 • Matná fasádní barva s pojivem na bázi silikonové pryskyřice. Vyznačuje se dobrou odolností proti srážkové vodě a vysokou paropropustností, vhodná k nátěrům minerálních fasádních omítek, stejně jako k novým nátěrům pevných silikátových a matných disperzních barev a omítek.

  3 744,00 Kč
 • Silikonová mikroemulze k hydrofobizaci a transparentní ochraně fasád. Snižuje nasákavost podkladních vrstev a působí jako přirozená ochrana proti zašpinění fasády. Vhodná ke zvýšení odolnosti proti rozmrazovacím solím pod další nátěry. Dodává se jako koncentrát, před použitím se ředí čistou vodou 1:9.

  9 710,00 Kč
 • Vysoce kvalitní fasádní barva na vápenné bázi, připravena k okamžitému použití. Pro nátěry minerálních omítek, speciálně pro historické a památkově chráněné objekty. Zvláště vhodná pro renovační nátěry starých, dobře držících vápenných a silikátových nátěrů, jakož i vápenných omítek.

  0,00 Kč
 • Fasádní barva na bázi akrylátové disperze, zesílená siloxanem. Jako vysoce hodnotný fasádní nátěr se vyznačuje optimální ochranou proti vlhkosti, dále vysokou schopností propouštět vodní páry u minerálních omítek (MC, MVC), disperzních omítek a omítek na bázi umělé pryskyřice s vysokou prodyšností pro vodní páry. Na nosné podklady z pórobetonu lze...

  1 806,85 Kč
 • Modifi kovaná disperzně – silikátová fasádní barva. Pro rovnoměrné, pravidelné, přirozeně matné nátěry minerálních podkladů a starých nátěrů. Výborně kryje. Obzvláště vhodná ke sjednocujícím nátěrům ploch, které zaschly v nestejnoměrném barevném odstínu.

  1 534,00 Kč
 • Matná fasádní barva s pojivem na bázi silikonové pryskyřice. Vyznačuje se dobrou odolností proti srážkové vodě a vysokou paropropustností, vhodná k nátěrům minerálních fasádních omítek, stejně jako k novým nátěrům pevných silikátových a matných disperzních barev a omítek.

  2 133,00 Kč
 • Pigmentovaná plasticko elastická nátěrová hmota na pomocné a podkladní nátěry a na uložení tkaniny v systému CapElast. Obohacená vláknitým materiálem. Pro trvale pružné základní nátěry, jakož i pro uložení výztužné tkaniny v systému pro sanaci popraskaných fasád CapElast. Vlastnosti obohacená vlákny trvale pružná sanuje trhliny v podkladu

  2 949,38 Kč
 • Univerzální barva na dům. Fasádní i vnitřní barva nové generace na bázi čistých akrylátů. Všestranně použitelná fasádní a vnitřní barva s mimořádnou přilnavostí na téměř všech podkladech. Pro vnější použití je nátěr odolný vlivům počasí i pro znečištěné prostředí, a to na hladké i jemně strukturované podklady.

  2 097,25 Kč
 • Základní a krycí nátěrová hmota s křemenným pískem na bázi silikátu, podle DIN 18363. Plněný fasádní nátěr ke sjednocení povrchů. Obzvláště vhodný pro překrývání trhlin jako podkladní nátěr, mezinátěr i vrchní nátěr. Výborně se hodí jako penetrační nátěr zlepšující přilnavost pod krycími nátěry na bázi silikátů na neprodyšných a hladkých nebo leptaných...

  0,00 Kč
na stránku