Vnitřní / interiérové barvy

Část pro kutily


Pro zručného domácího kutila jistě není nic složitého si doma vymalovat. Přesto by se měl každý před malováním zamyslet nad několika otázkami, které ušetří zbytečnou práci, zkvalitní výsledné dílo a také prodlouží jeho trvanlivost.


Jaký provoz je v místnosti, kterou budeme malovat? I když jde o „pouhý“ nátěr stěn, každá místnost ...

Část pro kutily


Pro zručného domácího kutila jistě není nic složitého si doma vymalovat. Přesto by se měl každý před malováním zamyslet nad několika otázkami, které ušetří zbytečnou práci, zkvalitní výsledné dílo a také prodlouží jeho trvanlivost.


Jaký provoz je v místnosti, kterou budeme malovat? I když jde o „pouhý“ nátěr stěn, každá místnost má své požadavky a specifi ka. – V obytných místnostech, kde se nejvíce zdržujeme, bychom měli nejvíce dbát na estetickou stránku a na zdravotní nezávadnost. Volíme proto barvy, které tónujeme do vybraného odstínu a které dobře kryjí. Pro naše zdraví budou nejvhodnější barvy uvolňující do vzduchu minimum emisí. Volba by tedy měla padnout na barvy kategorie ELF (z německého Emission-und Lösemittelfrei – bez emisí a rozpouštědel) nebo ještě lépe na barvy ze skupiny Wellness, které samy dokáží aktivně přispívat ke zdravému životnímu prostředí, například likvidací formaldehydu uvolňujícího se z dřevotřískového nábytku. – V kuchyních, prádelnách a koupelnách musíme počítat s vyšší vlhkostí, která s sebou nese i vyšší nebezpečí tvorby plísní. Do tohoto typu místností volíme barvu, která obsahuje biocidní složky a brání usazování plísní. Z negativního působení na lidské zdraví nemusíme mít strach, biocidy jsou pevně fi xovány v barvě a do vzduchu se neuvolňují. – Schodiště, předsíně a chodby jsou prostory s vyšším pohybem, a tedy s vyšší možností mechanického poškození malby či jejího znečištění. Zde bychom měli volit takový nátěr, který má větší odolnost proti otěru a v případě znečištění jej lze umýt.


Jaké stěny budeme natírat? U většiny natíraných stěn – ať už se jedná o běžné omítané zdivo,  sádrokartonové příčky či podobné podklady – vystačíme s dobrou inte riérovou disperzní barvou. Pokud ale půjde o sanované vlhké zdivo, musíme umožnit dostatečnou difúzi vodních par. Zde bychom měli volit minerální nátěry.


Jak má konečný nátěr vypadat? Jiný kraj jiný mrav, to platí i v případě nátěrů vnitřních stěn. Například drobný kamínek štukové omítky, na který jsme u nás většinou zvyklí, by ve Švýcarsku neobstál. Všem požadavkům lze vyhovět vhodnou volbou materiálu, pro všechna přání lze nalézt ideální řešení. Další kategorií je volba barevného odstínu. Zde již prakticky nejsou žádné limity a lze si vybrat z tisícových kolekcí. Jen jedna poznámka k často přeceňované „bělosti“ barvy: tento údaj porovnává v procentech odstín barvy s etalonem, kterým je síran barnatý, a mnozí výrobci se zbytečně předhánějí v tom, kdo dosáhne vyššího čísla. Přitom ale většina vzorníků obsahuje několik odstínů bílé. Požadujte ten konkrétní odstín, který se vám líbí.


Část pro profesionály


Profesionální řemeslník by měl odevzdávat profesionální práci. K tomu potřebuje nejen dobré znalosti ze svého oboru (které jistě správný profesionál má), ale i kvalitní materiál. Ten mu zajistí nejen dobrý výsledek, ale i ušetří mnoho práce.
Hodnocení a volba barev Pro posouzení kvality vnitřních barev slouží ustanovení evropské normy ČSN EN 13 300, kde jsou stanovena kritéria pro posuzování barev. Jedná se především o stupeň čistitelnosti za mokra, dále potom o kontrastní poměr, lesk a zrnitost. Nejdůležitější z nich – stupeň čistitelnosti za mokra se stanovuje zkouškou, při které přejíždí 1 kg těžký kartáč po testovací ploše za současného skrápění vodou. Měří se úbytek materiálu po určitém počtu cyklů.

Kontrastní poměr v podstatě říká, jak je nátěr schopen překrýt kontrastní podklad. Zjednodušeně by se dal popsat i termínem krycí schopnost a stanovuje se ve čtyřech skupinách, logicky vždy vztažen ke konkrétní předepsané spotřebě.

Zhodnocení a příprava podkladu


U vnitřních barev – stejně jako u všech ostatních nátěrů – platí, že kvalitu nátěru ve velké míře ovlivňuje příprava podkladu. Platí to především o atypických podkladech a podkladech nestabilních a nesoudržných. Při použití kvalitní barvy vydrží nátěr mnoho let, a příprava podkladu se jednoznačně vyplatí.

Omítky vápenocementové a cementové: Pevné, normálně nasákavé omítky natírejte bez předchozího ošetření. Nejste-li si zcela jisti kvalitou podkladu, tak na hrubé porézní, nasákavé omítky a omítky uvolňující písek použijte základní nátěr přípravkem Caparol Penetrace pod disperzní barvy.


Sádrové omítky: Základní nátěr proveďte přípravkem Caparol-Haftgrund. Sádrové omítky se slinutou vrstvou obruste, očistěte od prachu a proveďte základní nátěr přípravkem Caparol-Tiefgrund TB.

Sádrové desky: Na nasákavé desky naneste základní nátěr přípravkem CaparolTiefgrund TB. Na silně zhutněné hladké desky použijte základní nátěr na zlepšení přilnavosti přípravkem CaparolHaftgrund.

Sádrokartonové desky: Výstupky na povrchu  tmelu obruste. Měkká a zbroušená místa na sádrovém  tmelu zpevněte přípravkem Caparol-Tiefgrund TB. Opatřete základním nátěrem přípravkem  Caparol-Haft grund nebo přípravkem Caparol Penetrace pod disperzní barvy. U desek, které obsahují vod orozpustné látky s nebezpečím  zabarvení, proveďte základní nátěr přípravkem Caparol-Filtergrund.


Beton: Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky uvolňující prach a písek. Nejste-li si zcela jisti kvalitou podkladu, penetrujte přípravkem Caparol Tiefgrund LF.


Pórobeton: Základní nátěr proveďte přípravkem Capaplex zředěným v poměru 1:3.


Zdivo z vápenopískových cihel a pohledové cihelné zdivo: Natírejte bez předchozích úprav.

Nosné nátěry: Matné, slabě nasákavé nátěry  natírejte přímo. Lesklé povrchy a nátěry lakem  zdrsněte. Použijte základní nátěr přípravkem  Caparol-Haftgrund. 

Nenosné nátěry: Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami a vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice odstraňte. Na slabě nasákavé hladké plochy proveďte základní nátěr přípravkem Caparol-Haftgrund. Na hrubé porézní nasákavé plochy uvolňující písek naneste základní nátěr přípravkem Caparol Penetrace pod disperzní barvy. Nenosné nátěry minerálními barvami mechanicky odstraňte a plochy zbavte prachu. Opatřete základním nátěrem přípravkem Caparol-Tiefgrund TB.

Hladké nenasákavé podklady: Povrch zdrsněte. Použijte základní nátěr Caparol Haftgrund.

Nátěry klihovými barvami: Důkladně odstraňte a omyjte. Použijte základní nátěr přípravkem CaparolTiefgrund TB.

Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem: Natírejte bez předchozího ošetření.

Nedržící tapety: Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky makulatury omyjte. Opatřete základním nátěrem přípravkem Caparol-Tiefgrund TB. 

Plochy  napadené plísní: Napadení plísněmi popří padě houbami odstraňte mechanicky za mokra (okartáčováním, setřením nebo oškrábáním). Plochy napusťte přípravkem Capatox a nechte dostatečně vyschnout. Proveďte základní nátěr podle druhu a povahy podkladu.
Na silně napadených plochách proveďte fi nální nátěr barvou s biocidními účinky Indeko-W.

Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí a tuku: Znečištění od nikotinu a sazí nebo mastné skvrny omyjte vodou s přídavkem čisticího prostředku pro domácnost, který rozpouští tuky, a nechte dostatečně vyschnout. Zaschlé skvrny od vody vyčistěte kartáčem za sucha. Opatřete izolačním základním nátěrem přípravkem Caparol-Filtergrund. Na silně znečištěné plochy použijte pro nátěr barvu Caparol IsoDeck.

Dřevo a dřevěné materiály: Natřete ekologickými laky Capacryl nebo lazurami Capadur ředitelnými vodou.

Malá defektní místa: Po předchozí příslušné úpravě opravte vnitřními tmely Caparol podle předpisu na zpracování, případně proveďte dodatečně základní nátěr.

Více
  • Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel. Vlastnosti ředitelná vodou, ekologická a s minimálním zápachem vysoká krycí schopnost přilnavá třída oděru za mokra 3 podle normy ČSN EN 13300 difuzní, hodnota sd < 0,1 m Spotřeba 0,3 kg/m2

    238,00 Kč