LAKY A LAZURY

Nátěry dřeva

Dřevo je jedním z nejstarších stavebních materiálů, člověk ho pro výstavbu svých obydlí využívá již tisíce let. Dřevo je lehké, pevné a snadno se opracovává. Těžko bychom nalezli materiál, který má tolik pozitivních vlastností. Dřevo má v sobě energii Slunce a ušlechtilost a mnohotvárnost přírody, která ho stvořila. Dřevo ale také p...

Nátěry dřeva

Dřevo je jedním z nejstarších stavebních materiálů, člověk ho pro výstavbu svých obydlí využívá již tisíce let. Dřevo je lehké, pevné a snadno se opracovává. Těžko bychom nalezli materiál, který má tolik pozitivních vlastností. Dřevo má v sobě energii Slunce a ušlechtilost a mnohotvárnost přírody, která ho stvořila. Dřevo ale také podléhá přírodním zákonům. Jedním z nich je pravidlo, že vše, co v přírodě zemře, je recyklováno, aby mohl vzniknout nový život. V přírodě je odumřelé dřevo okamžitě rozkládáno dřevokaznými houbami. Pokud chceme dřevo používat jako stavební materiál, musíme tento přirozený proces zastavit.

Příčiny poškození dřeva

K poškození dřeva dochází nejčastěji vlivem dvou faktorů. Prvním z nich je ultrafi alové záření, které rozkládá lignin, tmel, který navzájem pojí jednotlivé dřevní buňky. Druhým je vlhkost, která je nutnou podmínkou pro rozvoj dřevokazných hub či plísní. Ochranu dřeva bychom tedy měli zaměřit především na tyto dva faktory.

Způsoby ochrany dřeva

Dřevo lze chránit v zásadě třemi způsoby, které by měly být vhodně kombinovány a vyváženy. Konstrukční ochrana spočívá v mechanickém přizpůsobení dřevěných dílů tak, aby byly co nejméně poškozovány. Dřevo by nemělo mít vodorovné plochy, na kterých zůstává stát voda – plochy by měly mít sklon alespoň 15 stupňů. Hrany by měly být zaobleny, na ostrých hranách dochází brzy k poškození celistvosti nátěrů. Chemická a fyzikální ochrana se aplikuje vhodně zvoleným nátěrem dřeva. Dřevo musí být chráněno proti biologickému napadení (chemická ochrana) a proti působení vlhkosti (fyzikální ochrana).

Volba správného nátěru

Pro volbu správného nátěru dřeva je nutné vědět, jak je předmětný stavební díl konstruován, a kde a jak se bude používat. Nevhodnou volbou skladby nátěru můžeme dřevu více ublížit, než prospět. Lazury Capadur, pou žívané k nátěrům dřeva, v tomto případě můžeme rozdělit na tenkovrstvé (dobře se vsáknou do dřeva, netvoří fi lm a obsahují účinné složky proti biologickému napadení) a silnovrstvé (tvoří silnější vrstvu, neobsahují účinné složky proti UV záření). Krycí emaily Capalac a Capacryl jsou z tohoto hlediska pouze silnovrstvé, výjimku tvoří napouštěcí přípravek Capalac – impregnační základ na dřevo. Dřevo používané v interiéru není třeba zpravidla chránit před vlhkostí ani UV zářením. Jsou zde ale vyšší nároky na estetiku dřeva, které je více „na očích“. V tomto případě volíme k nátěru pouze silnovrstvou lazuru, alespoň ve dvou vrstvách, nebo nátěr krycím emailem. Vytvořený fi lm dobře chrání dřevo proti znečištění a z nátěru se neuvolňují do vnitřního prostředí žádné škodlivé látky. V exteriéru je třeba rozlišit, zda se jedná o tvarově stálou či nestálou konstrukci. Platí zde známé pravidlo „co je suché, má zůstat suché, a co je vlhké, musí mít možnost vyschnout“. Konstrukce tvarově stálá má jednotlivé díly navzájem pevně spojené, bez pohybu, a spárami nemůže do konstrukce pronikat srážková voda. Zpravidla ji lze natřít ze všech stran a prvotním úkolem je zabránit vlhkosti v pronikání do dřeva. Typickým představitelem je okno. V tomto případě volíme jeden tenkovrstvý nátěr s účinnými složkami proti biologickému napadení, a alespoň dva nátěry silnovrstvé, které vytvoří ochranný fi lm. Jednotlivé díly konstrukce tvarově nestálé nejsou pevně spojeny, dochází mezi nimi k pohybu, a za deště může do konstrukce proniknout voda. Typickým představitelem je dřevěné obložení stěn. V tomto případě je nejdůležitější, aby voda mohla co nejsnadněji odcházet ze dřeva ven, jinak by se pod nátěrem odpařovala a vznikaly by puchýře. V tomto případě volíme trojnásobný nátěr tenkovrstvou lazurou, která nevytvoří na povrchu dřeva fi lm.


Volba odstínu

Nátěr ve vnějším prostředí, který má dobře chránit dřevo proti účinkům UV záření, musí být pigmentovaný. Transparentní nátěr není – až na výjimku zmíněnou níže – schopen účinně fi ltrovat paprsky UV záření. Naproti tomu ale velmi tmavé odstíny mohou způsobit přehřívání dřeva a popraskání nátěru. Optimální ochranou jsou tedy středně tmavé odstíny. Jak již bylo řečeno, má-li lazura účinně chránit dřevo proti účinkům UV záření, musí obsahovat pigment. Jinou otázkou ale je, zda použitý pigment musí být pro lidské oko viditelný. Díky použití nejmodernějších technologií byl vyvinut speciální pigment, který nepropouští UV záření, ale lidským okem je neviditelný. Používá se v lazuře Capadur Twin Proof, která chrání dřevo a zároveň nabízí transparentní nátěr. Emaily Capalac a Capacryl jsou vždy pigmentované a  tedy chrání podklad před vlivem UV záření.

Nátěry kovů

Ocel, železo, zinek, měď, hliník – to jsou kovy, které se v nejrůznějších formách vyskytují snad na všech stavbách. Jejich využití je mnohostranné – od nosné ocelové konstrukce, přes pozinkované nebo měděné okapy a svody, hliníkové parapetní plechy, až po nerezová nebo chromovaná ozdobná zábradlí. Většina těchto stavebních prvků vyžaduje ochranu před korozívními vlivy okolního prostředí.Běžné kovy se v přírodě nevyskytují čisté, ale ve formě sloučenin – nejčastěji kysličníků nebo solí. Z těchto sloučenin se čisté kovy získávají uměle redukcí při tavení v pecích. Pro přírodu to ale není přirozený stav. Čisté kovy ponechané bez ochrany před vlivy povětrnosti opět oxidují a vracejí se do svého přirozeného – a energeticky výhodnějšího – stavu. My tento proces ale potřebujeme zastavit, nebo alespoň výrazně zpomalit. Stavební díly nejlépe slouží ve stavu čistého kovu, jakákoliv koroze je poškozuje nejenom z hlediska estetického, ale i z hlediska funkčního. Škody v národním hospodářství, které koroze působí, se odhadují řádově na miliardy až desítky miliard korun ročně. Jedním ze způsobů, jak korozi omezit, je použití vhodného nátěrového systému. Nátěry kovů bychom v zásadě mohli rozdělit na dvě části. Je to základní nátěr včetně předcházející vhodné úpravy podkladu. Základní nátěr by měl vždy odpovídat materiálu podkladu, který budeme natírat. Musí  spolehlivě přilnout k podkladu a ochránit ho proti případné korozi. Druhou částí je potom vrchní nátěr, který by měl odpovídat estetickým požadavkům na barevný odstín a stupeň lesku, ale měl by být i maximálně o dolný proti poškození, a chránit podklad před š kodlivinami.

Část pro kutily


Podklad Příprava podkladu, ač se nás někteří výrobci nátěrových hmot v televizních reklamách snaží přesvědčit o opaku, je jedním z nejdůležitějších úkonů při nátěru kovových dílů. Ocel a železo očistíme před nátěrem od koroze, okují, tuků a všech dalších nečistot až na čistý kov. Použijte základní nátěr Capalac Korrogrund, pro vnější použití ve dvou vrstvách, aby byla zaručena dobrá účinnost nátěru. V případě pozinkovaného plechu máme dvě možnosti. První je nechat povrch přirozeně zvětrat, a natírat ho až za několik let. Před nátěrem povrch přebruste, aby se odstranila vrchní zoxidovaná vrstva a nátěr dobře přilnul. Druhá možnost je nový pozinkovaný plech odmastit roztokem čpavkové vody a smáčedla, povrch se omyje s použitím brusného rouna a důkladně opláchne čistou vodou. Základní nátěr Capalac Allgrund pro vnější použití aplikujte opět ve dvou vrstvách. Hliník bychom před nátěrem měli zbavit tenké zkorodované vrstvy. I měď bychom před nátěrem měli očistit, nejlépe roztokem kyseliny fosforečné a brusným rounem. Základní nátěr Capalac Allgrund pro vnější použití aplikujte ve dvou vrstvách. Staré nátěry je třeba podrobit kritickému přezkoumání. Pokud dobře drží, nevykazují žádné poruchy, puchýře apod, stačí je jen přebrousit a natřít základním nátěrem, v tomto případě Capalac Allgrund. Pokud ale máme o kvalitě starého nátěru pochybnosti, je lépe ho odstranit a natírat na čistý kov.

Krycí nátěr

Tak, jako základní nátěr musí odpovídat podkladu na který je nanášen, u krycího nátěru rozhoduje požadovaný vzhled nátěru, tedy barevný odstín a lesk povrchu. V katalogové části naleznete ucelenou řadu krycích emailů řady Capalac (rozpouštědlové) a Capacryl (vodou ředitelné) v bílé i tónované variantě, lesklé nebo hedvábně matné.

Univerzální nátěr

V některých případech je vyžadován univerzální nátěr, který by mohl sloužit jako základní i jako krycí vrstva. Je jím Capalac Profi  Compact, který může být použit na ocel, železo, barevné kovy s výjimkou mědi, ale i tvrzené PVC. Dlužno ale dodat, že univerzální použitelnost je na úkor kvality celého nátěru, speciální základní nátěr a speciální krycí nátěr budou vždy kvalitnější a trvanlivější. Univerzální nátěr není vhodný tam, kde bude ve větší míře vystaven vlivům povětrnosti – např. na střechy.


Část pro profesionály


Způsoby ochrany proti korozi

Protikorozní ochrany lze dosáhnout v zásadě čtyřmi mechanismy: –  Inhibiční, do nátěrových hmot se přidávají speciální pigmenty, které brzdí korozívní procesy. Dříve se jako protikorozní pigmenty používaly nejčastěji sloučeniny na bázi olova (suřík) nebo šestimocného chrómu. Tyto sloučeniny jsou ovšem jedovaté, a proto jejich použití v rámci dnes vyráběných nátěrových hmot není již povoleno. Suřík je možné dnes zakoupit ve specializovaných obchodech pro restaurátory. V současné době je nejpoužívanějším protikorozním pigmentem fosforečnan zinečnatý, dlužno ovšem konstatovat, že kvality suříku v protikorozní ochraně nedosahuje. –  Bariérový, chráněný díl je obalen povlakem, který nepustí škodliviny k podkladu a brání tak korozi. –  Adhezní, nátěrová hmota musí dobře přilnou k podkladu, aby se v případě trhlin na nátěrovém fi lmu nešířila koroze mezi podkladem a nátěrem. – E lektrochemický, v oblasti běžných nátěrových hmot málo využitelný, používá se spíše ve speciálních systémech pro protikorozní ochranu. Pro elektro chemickou ochranu se používá zinkový prášek, který musí být v nátěru obsažen ve vysoké koncentraci (nejlépe přes 95 %) tak, aby se jednotlivé částečky zinku dotýkaly sebe navzájem i podkladu. Ocelový podklad potom působí jako katoda, zinkový povlak (anoda) je potom vrstvou, kde probíhají korozívní procesy. Elektrochemická ochrana takového  povlaku je krátkodobá, poté, co korozívní produkty zinku utěsní vrstvu nátěru se plynule mění na bariérovou.

Korozní prostředí

Norma ČSN EN 12 944-2 („bible“ protikorozní ochrany) stanovuje stupně korozního prostředí C1 – C5. Jsou stanoveny úbytkem hmotnosti a síly vrstvy oceli a zinku v prvním roce vystavení expozici v daném prostředí. V běžné stavební praxi se budeme setkávat nejčastěji se stupněm C2 (na venkově) a C3 (ve městech), popřípadě C4 (v průmyslových aglomeracích). Nutno také konstatovat, že v poslední době výrazně poklesla korozní agresivita ovzduší – například koncentrace kysličníku siřičitého, který je jedním z hlavních korozních faktorů, poklesla prakticky o celý řád. Stupni korozní agresivity prostředí musí odpovídat i použitý nátěrový systém, včetně tlouštěk jednotlivých vrstev. Pro oblasti C2 a C3 jsou vhodné běžné alkydové laky, pro oblasti s vyšší korozní agresivitou, má-li mít nátěr delší životnost, zvolme odolnější materiály, někdy nazývané „těžká protikorozní ochrana“. Caparol v této oblasti nabízí ucelený program své sesterské společnosti Avenarius Agro, poradenství nabízejí odborní pracovníci společnosti Český Caparol.

Příprava podkladu a základní nátěr

Ocel a železo připravte otryskáním na stupeň čistoty alespoň Sa 2 ½ (stupeň Sa 3 je samozřejmě vhodnější, ale na stavbě ho nelze vždy dosáhnout) podle ISO 8501-1, nebo obroušením na stupeň Sa 3 dle téže normy. Otryskání je vhodnější, protože nečistoty se odstraní i na špatně přístupných místech, prohlubních a korozních hnízdech. Bezprostředně po otryskání (nebo obroušení) a očištění od prachu a případných dalších nečistot proveďte základní nátěr Capalac Korrogrund ve dvou vrstvách. Pozinkované plochy je nutné před nátěrem dobře odmastit. Nedoporučujeme používat organická rozpouštědla, která sice tuky dobře rozpouští, není ale zajištěno jejich dokonalé odplavení z podkladu. K odmaštění použijte roztok čpavkové vody s malým přídavkem smáčedla. Podklad omyjte brusným rounem, dobře opláchněte vodou a nechte vyschnout. Základní nátěr Capalac Allgrund. Pro základní nátěr zinku nelze používat běžné alkydové emaily. Obsahují mastné kyseliny, které reagují se zinkem za vzniku zinečnatých solí, ty potom působí jako separační vrstva mezi podkladem a nátěrem. Ostatní barevné kovy je třeba před nátěrem odmastit a přebrousit, vhodný je například roztok kyseliny fosforečné. Základní nátěr Capalac Allgrund. Staré nátěry důkladně prověřte, pokud máte o jejich stavu jakékoliv pochybnosti, odstraňte je a zakotvěte nátěr přímo na kov. Pokud jsou nátěry v dobrém stavu, před renovačním nátěrem je zdrsněte, odstraňte zvětralou vrchní vrstvu a ověřte přídržnost zamýšleného základního nátěru. Vhodný základní nátěr nelze určit předem, jako alternativa připadá v úvahu Capalac Allgrund, Capacryl základní nátěr (Haftprimer) nebo Disbon 481 Uniprimer. Pro ověření připravte zkušební plochu se základním nátěrem, a proveďte mřížkovou zkoušku podle EN ISO 2409. Nátěry střech a fasád jsou samostatnou kapitolou, jedná se o velké plochy vystavené přímým vlivům povětrnosti. Je zde tedy nutné počítat nejen s přilnavostí nátěru, ale i s dilatacemi podkladu, silným vlivem vlhkosti, UV záření atd. K nátěrům střech a kovových fasád nabízí společnost Český Caparol speciální řadu pod názvem Disboroof. Podrobnější informace o těchto produktech vám poskytnou obchodní zástupci společnosti.


Krycí nátěr

Tak, jako základní nátěr musí odpovídat podkladu na který je nanášen, u krycího nátěru rozhoduje požadovaný vzhled nátěru, tedy barevný odstín a lesk povrchu. V katalogové části naleznete ucelenou řadu krycích emailů řady Capalac (rozpouštědlové) a Capacryl (vodou ředitelné) v bílé i tónované variantě, lesklé nebo hedvábně matné.

Více