ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ETICS Capatect
Označení tepelně izolačních systémů (ETICS) Capatect s trochou nadsázky jako „jedné značky pro mnoho fasád“ vychází z více než 40 let vývoje, kdy naše systémy udávaly díky technické kvalitě, inovativním řešením a vyzrálým výrobkům směry a trendy v oboru.
ETICS Capatect vděčí za své postavení na trhu zejména kvalitě použitých mater...

ETICS Capatect
Označení tepelně izolačních systémů (ETICS) Capatect s trochou nadsázky jako „jedné značky pro mnoho fasád“ vychází z více než 40 let vývoje, kdy naše systémy udávaly díky technické kvalitě, inovativním řešením a vyzrálým výrobkům směry a trendy v oboru.
ETICS Capatect vděčí za své postavení na trhu zejména kvalitě použitých materiálů a nadstandardním servisním službám, které dávají dohromady vysokou přidanou hodnotu. Současně nabízíme tzv. „řešení na míru“ pro každého zákazníka. Systémy s obchodním označením Basic Line, Top Line, Minera Line a Eco Line jsou schopny pokrýt veškeré technické i estetické požadavky zákazníků. K této osvědčené řadě navíc přibyl i nový systém Capatect Carbon s nejvyšší mechanickou odolností. Je to jediný systém na trhu, který má řešení i pro tmavé barevné odstíny – jako jediný nabízí se zárukou i černou fasádu. Všechny naše systémy odpovídají ustanovením platných evropských norem (ETAG 004), platným normám v ČR i doporučením profesních organizací, jako jsou např. Evropský cech pro ETICS „EAE“ a český Cech pro zateplování budov „CZB ČR“, jejichž jsme členy.  V pozadí ETICS stojí racionální argumentace vycházející z oblasti stavební fyziky. ETICS primárně řeší izolační vlastnosti obálky budovy, což se projevuje příznivě v mikroklimatu budov a tepelné pohodě obytných místností. Eliminace tepelných mostů výrazně redukuje riziko vzniku plísní a pomáhá zabezpečit zdravé prostředí v obytných místnostech.
ETICS Capatect jsou složeny z takových komponent, které zaručují difuzní vlastnosti obálky budovy.
Neméně důležité je i hledisko ochrany obálky budovy, a to jak proti povětrnostním vlivům, tak i proti přímému vlivu slunečního záření na nosnou konstrukci. Jinými slovy, prostředí nosné konstrukce je mnohem vyrovnanější, netrpí-li výkyvy teplot a následně dochází k redukci poruch vzniklých dilatačními pohyby v konstrukci. V posledních letech, kdy se výrazně projevují nárůsty cen energií, je toto jedním z hlavních argumentů pro úsporná tepelně technická opatření. Tomuto trendu odpovídají i nově zaváděné evropské předpisy o úsporách energie, k nimž se zavázala i Česká republika. Evropská směrnice EPBD, v níž se dobrovolně zavazujeme ke snížení emisí o 60 % (3 kroky 20 % + 20 % + 20 %) do roku 2020, prakticky upravuje povinnost stavět objekty s nízkými energetickými náklady. Proto i naše legislativa pracuje na tzv. „energetickém štítku“, který deklaruje energetickou náročnost budovy. To má však přímý vliv na cenu objektu na trhu s nemovitostmi a samozřejmě i na jeho prodejnost.
Pro jaký ETICS se tedy rozhodnout?
Ti z vás, kteří myslíte ekonomicky, a preferujete dobrý poměr mezi cenou a vlastnostmi, jistě zvolíte systém Capatect Basic Line. Je léty vyzkoušený a prověřený miliony realizací po celé Evropě. Ať jste majitel rodinného domu nebo bytové družstvo, získáváte vyzrálou technologii, která je dotažena do detailu.
Všude tam, kde je nutné z hlediska požární ochrany použít nehořlavý systém (zejména oblast veřejných budov) najde uplatnění systém Capatect Minera Line.
Jednoduchá charakteristika: – minerální – prodyšný – nehořlavý
Pro zákazníky, kteří zatouží po technicky nejlepším řešení na trhu,  je zde systém Capatect Top Line. Izolační desky se zvýšeným izolačním účinkem jsou patentovány pod označením „dalmatin“ dle svého tečkovaného vzhledu. Organické tmely a vysoce kvalitní silikonové omítky nabízejí beze zbytku to nejlepší, co je dnes na trhu. Pokud však chcete ještě více, zvolte si systém Capatect Carbon. Je odvozený z řady Top Line použitím komponent s rozptýlenými uhlíkovými vlákny. Např. ve zkoušce rázem překračují hodnoty tohoto systému 20násobně požadavek, který určují platné normy. Použití tohoto systému je ideální všude tam, kde hrozí poškození vandaly a dochází ke zvýšenému mechanickému namáhání (tato volba je vhodná a správná i při požadavku na tmavý odstín).
Pro ekologicky smýšlející zákazníky, kteří sledují moderní trendy, je určen systém Eco Line s izolačními deskami z korku nebo technického konopí. Prodyšné materiály a vysoká užitná hodnota dělají z tohoto systému systém budoucnosti.

Více
na stránku