FASÁDNÍ PÁSKY

Meldorferspeciální systémy

Obkladové pásky Meldorfer mají za úkol imitovat režné zdivo tak, jak bylo a je používáno v klasickém stavebnictví. Vyrábějí se ruční technologií a z těchto důvodů plyne několik zásad, které platí pro jejich objednávání a použití: Některé odstíny jsou složeny z více barevných va riací. Pokud je objednán pouze odstín ...

Meldorferspeciální systémy

Obkladové pásky Meldorfer mají za úkol imitovat režné zdivo tak, jak bylo a je používáno v klasickém stavebnictví. Vyrábějí se ruční technologií a z těchto důvodů plyne několik zásad, které platí pro jejich objednávání a použití: Některé odstíny jsou složeny z více barevných va riací. Pokud je objednán pouze odstín bez dalších přívlastků, je v balení namíchána směs těchto variací. V některých případech lze ze směsného odstínu objednat jednu vybranou variaci. Potom se ale jedná o mimořádnou zakázku, kterou je třeba jako takovou označit. Pískovce se standardně dodávají ve třech odstínech (šedý, červený a žlutý), tyto odstíny jsou ale dodávány odděleně. Pro dosažení barevných variací je třeba objednat tyto odstíny jednotlivě a před pokládkou je promíchat. Pískovce se standardně dodávají jako směs tří rozměrů v jednom balení. Rozměry je možné objednat i jednotlivě, v tomto případě opět jako mimořádnou zakázku. P ro objednání obkladových pásků Meldorfer doporučujeme vždy konzultaci s  naším obchodně technickým zástupcem, abychom předešli možným chybám a nedorozuměním. U mimořádných zakázek je stanoveno minimální objednané množství na 21 bm nebo m2.

Obklad Meldorfer lze použít i ke zvýraznění některých detailů stavby. Použití v okolí vchodu nemá jen význam estetický. Obkladové pásky chrání v tomto případě frekventovanou část fasády před poškozením. Obklad Meldorfer není určen jenom pro fasádu. Lze jím vytvořit i originální, velice působivé interiéry. Široké využití nalezne například u stylových interiérů restaurací nebo vináren. Fasády z režného zdiva tvoří už dlouhou dobu přirozenou součást architektury. Vyžadují minimální péči, dobře odolávají vlivům povětrnosti a jsou atraktivní.

Přirozená optika režného zdiva, živá hra barevných odstínů dělá z každého domu originál. Obkladové pásky Meldorfer umožňují rychle a snadno vytvořit optiku režného zdiva. Lze je použít nejen na běžném masivním zdivu, ale i na tepelně izolačních systémech. Díky své nízké hmotnosti nevyžadují žádnou zvláštní přípravu tepelně izolačního systému, a nijak tedy nezvyšují jeho cenu. Široká nabídka odstínů přináší mnoho možností a kombinací jak fasádu ztvárnit podle individuálních představ každého investora.

Příprava podkladu

Vhodným podkladem pro obkladové pásky Meldorfer je výztužová vrstva tepelně izolačního systému, vápenocementová nebo cementová omítka, beton nebo sádrokarton či sádrové omítky v interiéru. Podklad musí být suchý, čistý, nosný.V případě potřeby se provede základní nátěr Capatect Penetrace pod omítky. Ten omezí výkvěty solí a omezí nasákavost podkladu. Lepící tmel potom pomaleji vysychá a je dostatek času ke správnému přilepení pásků.

Rozvržení plochy

Plochu pečlivě rozměříme a linie vyznačíme pomocí značkovací šňůry. Jsou-li na ploše pevně dané body, např. okenní nadpraží, použijeme je jako výchozí. Doporučuje se vyznačit pásy o výšce čtyř řad obkladových pásků, tedy cca 33 cm (71 mm výška pásku + cca 12 mm spára). Značení sice potom překryjeme lepicím tmelem, ale vždy jen na malé části plochy. Na zbytku plochy bude vyznačený rastr dobře viditelný a bude spolehlivým vodítkem. Pro hrubou orientaci lze použít pravidlo, že tři vodorovné pásy mají výšku jedné tvarovky postavené na výšku.

Pokládka pásků

Systémový lepicí tmel naneseme zubovou stěrkou o velikosti zubů 4 x 6 mm. Je třeba dbát na to, aby tmelu bylo dostatečné množství – příliš ostrý úhel mezi stěnou a stěrkou zmenšuje nanesené množství. Tmel nanášíme jen na tak velkou plochu, jakou dokážeme obložit dříve, než tmel začne zasychat. Pásky pokládáme nejlépe od rohu směrem do plochy. Pásky je třeba posuvným pohybem zatlačit do vrstvy tmelu, aby pod nimi nevznikaly dutiny. Po obložení se tmel v oblasti spár rovnoměrně rozetře plochým štětcem o šířce 10 mm a zapracuje se do boků obkladových pásků. Přechody lepicího tmelu do pásků musí být těsné, aby nemohlo dojít k průniku vody za obkladový pásek. Přebytečný materiál nechte mírně zaschnout a plochu otřete smetáčkem, plochým štětcem apod., aby se odstranily uvolněné zbytky tmelu. Obkladové pásky je možno na přání také dodatečně vyspárovat Meldorfer spárovacím tmelem.

Více
na stránku