SANACE povrchové úpravy betonu a podlah

Disbon je program pro sanaci a povrchovou úpravu betonových konstrukcí

Název Disbon je původní zkratkou Dispersionsbeton, tedy sortimentu, který je na bázi chemicky modifi kovaných malt a nátěrů používaných k opravám a reprofi lacím betonových konstrukcí, úpravám průmyslových podlah a dalších stavebních konstrukcí. Výjimku tvoří jednoduché nátěrov...

Disbon je program pro sanaci a povrchovou úpravu betonových konstrukcí

Název Disbon je původní zkratkou Dispersionsbeton, tedy sortimentu, který je na bázi chemicky modifi kovaných malt a nátěrů používaných k opravám a reprofi lacím betonových konstrukcí, úpravám průmyslových podlah a dalších stavebních konstrukcí. Výjimku tvoří jednoduché nátěrové hmoty na akrylátové bázi a vodou ředitelné epoxidové nátěry pro nižší namáhání. Jedná se vesměs o výrobky, které jsou určené pro profesionální zpracování vyžadující kromě odborných znalostí i odpovídající vybavení. Pro správné určení aplikace materiálů jsme připravili dva základní dokumenty významně ulehčující orientaci v dané problematice. Než vám tyto materiály představíme, zmiňme se ještě o základním názvosloví materiálů daného oboru:

1. Disbocret – opravné polymercementové malty sloužící k reprofi laci betonových konstrukcí. Jsou certifi kované pro vysprávky (ruční i strojní technologie) běžných konstrukcí i konstrukcí dopravních staveb.

2. Disboxid – epoxidové pryskyřice pro univerzální použití, od jednoduchého nátěru podlah až po extrémně odolné vrstvy plastbetonů.

3. Disbopox – speciálně modifi kované epoxidové nátěry ředitelné vodou pro nižší až střední namáhání.

4. Disbothan – povrchové úpravy (nátěry) na bázi polyuretanu.

5. Disbon – jednoduché nátěry pro nižší namáhání na akrylátové bázi.
 
Základním podkladem je tzv. „dotazník na stav konstrukce“ . Druhým dokumentem je schematický postup volby materiálu. S doporučením vhodného materiálu se svěřte obchodně technickým zástupcům naší společnosti, kteří vám s výběrem poradí a doporučí i zaškolenou fi rmu.
Na tomto místě považujeme za nutné upozornit, že se obvykle jedná o odborné práce, které vyžadují dodržení technologických postupů a doporučení

Více