Spotřeba

Potřebuji natřít m2
Budete potřebovat Lt barvy SYLITOL FINISH.
0.25 Lt/m2 Spotřeba je pouze orientační.

Kategorie

Informace

Prohlédnuté produkty

SYLITOL FINISH CE Zobrazit větší

SYLITOL FINISH - 2,5 Lt
Odstín:
SYLITOL BIO - 10,0 Lt
Odstín:

SYLITOL FINISH CE

Modifi kovaná disperzně – silikátová fasádní barva. Pro rovnoměrné, pravidelné, přirozeně matné nátěry minerálních podkladů a starých nátěrů. Výborně kryje. Obzvláště vhodná ke sjednocujícím nátěrům ploch, které zaschly v nestejnoměrném barevném odstínu.

Více

792,00 Kč vč. DPH

654,55 Kč bez DPH

SKLADEM odběr ihned

 • AVA Magenta
 • AVA Rot
 • AVA Orange
 • AVA Gelb
 • AVA Grüngelb
 • AVA Grün
 • AVA Blau
 • AVA Violett
 • AVA Schwarz
 • AVA Dunkelbraun
 • AVA Rotbraun
 • AVA Ocker
 • AVA Umbra
 • CC-VT Gelb
 • CC-VT Ocker
 • CC-VT Oxidorange
 • CC-VT Oxidrot
 • CC-VT Umbra
 • CC-VT Oxidbraun
 • CC-VT Schwarz
 • CC-VT Ultramarin
 • CC-VT Kobaltblau
 • CC-VT Grün
 • CC Granat 0
 • CC Granat 12
 • CC Granat 13
 • CC Granat 14
 • CC Granat 15
 • CC Granat 16
 • CC Granat 18
 • CC Madeira 0
 • CC Madeira 12
 • CC Madeira 13
 • CC Madeira 14
 • CC Madeira 15
 • CC Madeira 16
 • CC Madeira 18
 • CC Aprikose 0
 • CC Aprikose 12
 • CC Aprikose 13
 • CC Aprikose 14
 • CC Aprikose 15
 • CC Aprikose 16
 • CC Aprikose 18
 • CC Cognac 0
 • CC Cognac 12
 • CC Cognac 13
 • CC Cognac 14
 • CC Cognac 15
 • CC Cognac 16
 • CC Cognac 18
 • CC Mandarin 0
 • CC Mandarin 12
 • CC Mandarin 13
 • CC Mandarin 14
 • CC Mandarin 15
 • CC Mandarin 16
 • CC Mandarin 18
 • CC Gobi 0
 • CC Gobi 12
 • CC Gobi 13
 • CC Gobi 14
 • CC Gobi 15
 • CC Gobi 16
 • CC Gobi 18
 • CC Mais 0
 • CC Mais 12
 • CC Mais 13
 • CC Mais 14
 • CC Mais 15
 • CC Mais 16
 • CC Mais 18
 • CC Ingwer 0
 • CC Ingwer 12
 • CC Ingwer 13
 • CC Ingwer 14
 • CC Ingwer 15
 • CC Ingwer 16
 • CC Ingwer 18
 • CC Amazonas 0
 • CC Amazonas 12
 • CC Amazonas 13
 • CC Amazonas 14
 • CC Amazonas 15
 • CC Amazonas 16
 • CC Amazonas 18
 • CC Iris 0
 • CC Iris 12
 • CC Iris 13
 • CC Iris 14
 • CC Iris 15
 • CC Iris 16
 • CC Iris 18
 • CC Lapis 0
 • CC Lapis 12
 • CC Lapis 13
 • CC Lapis 14
 • CC Lapis 15
 • CC Lapis 16
 • CC Lapis 18
 • CC Cosmos 0
 • CC Cosmos 12
 • CC Cosmos 13
 • CC Cosmos 14
 • CC Cosmos 15
 • CC Cosmos 16
 • CC Cosmos 18
 • CC Kiesel 0
 • CC Kiesel 12
 • CC Kiesel 13
 • CC Kiesel 14
 • CC Kiesel 15
 • CC Kiesel 16
 • CC Kiesel 18
 • CC Schiefer 0
 • CC Schiefer 12
 • CC Schiefer 13
 • CC Schiefer 14
 • CC Schiefer 15
 • CC Schiefer 16
 • CC Schiefer 18
 • CC Graphit 0
 • CC Graphit 12
 • CC Graphit 13
 • CC Graphit 14
 • CC Graphit 15
 • CC Graphit 16
 • CC Graphit 18
 • CC Basalt 0
 • CC Basalt 12
 • CC Basalt 13
 • CC Basalt 14
 • CC Basalt 15
 • CC Basalt 16
 • CC Basalt 18
 • CC Mocca 0
 • CC Mocca 12
 • CC Mocca 13
 • CC Mocca 14
 • CC Mocca 15
 • CC Mocca 16
 • CC Mocca 18
 • CC Marone 0
 • CC Marone 12
 • CC Marone 13
 • CC Marone 14
 • CC Marone 15
 • CC Marone 16
 • CC Marone 18
 • CC Nutria 0
 • CC Nutria 12
 • CC Nutria 13
 • CC Nutria 14
 • CC Nutria 15
 • CC Nutria 16
 • CC Nutria 18
 • CC Terra 0
 • CC Terra 12
 • CC Terra 13
 • CC Terra 14
 • CC Terra 15
 • CC Terra 16
 • CC Terra 18
 • CC Havanna 0
 • CC Havanna 12
 • CC Havanna 13
 • CC Havanna 14
 • CC Havanna 15
 • CC Havanna 16
 • CC Havanna 18
 • CC Muskat 0
 • CC Muskat 12
 • CC Muskat 13
 • CC Muskat 14
 • CC Muskat 15
 • CC Muskat 16
 • CC Muskat 18
 • CC Savanne 0
 • CC Savanne 12
 • CC Savanne 13
 • CC Savanne 14
 • CC Savanne 15
 • CC Savanne 16
 • CC Savanne 18
 • CC Salbei 0
 • CC Salbei 12
 • CC Salbei 13
 • CC Salbei 14
 • CC Salbei 15
 • CC Salbei 16
 • CC Salbei 18
 • CC Tibet 0
 • CC Tibet 12
 • CC Tibet 13
 • CC Tibet 14
 • CC Tibet 15
 • CC Tibet 16
 • CC Tibet 18
 • CC Atlantis 0
 • CC Atlantis 12
 • CC Atlantis 13
 • CC Atlantis 14
 • CC Atlantis 15
 • CC Atlantis 16
 • CC Atlantis 18

Kalkulačka:
plocha
Název produktu Počet/M. jednotka Počet celkem Potřebných produktů Cena produktů
CAPAROL SYLITOL KONCENTRÁT - 12 Kg 0.01
SYLITOL FINISH CE 0.025
Předběžná kalkulace: 0 Kč
Typ barvy Vnitřní a fasádní barvy + penetrace

Modifi kovaná disperzně – silikátová fasádní barva. Pro rovnoměrné, pravidelné, přirozeně matné nátěry minerálních podkladů a starých nátěrů. Výborně kryje. Obzvláště vhodná ke sjednocujícím nátěrům ploch, které zaschly v nestejnoměrném barevném odstínu. Vlastnosti: Odolná vlivům počasí, odpuzuje vodu, prodyšná pro vodní páry, výborně kryje, snadno zpracovatelná. Šetrná k životnímu prostředí, bez zápachu.

Vlastnosti

 • odolná vůči vlivům povětrnosti
 • výborně kryje
 • vysoce difůzní
 • snadné zpracování

Technická informace 
 
 ColorExpress Sylitol Finish
 Nátr na silikátové bázi, odolný proti povtrnostním vlivm.
 
 
Popis výrobku
 
Modifikovaná disperzní silikátová barva na strojní tónování tónovacími stroji ColorExpress na provádní barevných matných nátr. Barva Sylitol Finish je hotová nátrová hmota na silikátové bázi k pímému použití, která obsahuje jako pojivo draselné vodní sklo s organickými stabilizátory a je vhodná na nátry fasádních ploch. Barva Sylitol Finish poskytuje nátry odolné proti povtrnostním vlivm, má dostatenou krycí schopnost, vysoký stupe blosti, obsahuje pigmenty stálé na svtle, a je vysoce difuzní (sd < 0,1 m). Barva Sylitol Finish se hodí na nátry nenatených minerálních omítek, pevného pírodního kamene bez vykvétajících látek, pohledového zdiva z vápenopískových cihel a na renovaci starých nosných silikátových barev a omítek.
 
Vlastnosti: -  odolná proti povtrnostním vlivm -  velmi dobrá ochrana proti dešti, vyhovuje tíd „nízká propustnost pro vodu“ podle normy DIN EN 1062 se svou hodnotou w 0,08 [kg/(m2.h0,5)] - schopnost sorpce - propustná pro CO2 -  vysoká schopnost difuze, vyhovuje tíd „vysoká difuze vodních par“ podle normy DIN EN 1062 se
svou hodnotou sd-H2O 0,02 m - dvojnásobné prokemenní - s pídavkem kemenné mouky - velmi dobrá pilnavost vlivem prokemenní s minerálními podklady -  snadné zpracování -    neholavá, A2 podle normy DIN 4102
 
Velikost balení: 2,5 a 10 l
 
Tónování:  Sylitol-Finish lze strojov tónovat v systému ColorExpres kolekcemi barevných odstín systému 3D, CaparolColor, Alpinacolor, AmphiSilan/Sylitol, RAL a mnoha dalšími barevnými odstíny, dostupnými na trhu. 
 
Spoteba:  150 - 200 ml/m2 na jeden nátr na hladkých podkladech. Na drsných plochách se spoteba píslušn zvýší. 
 
Zpracování:
 
Na slab a rovnomrn nasákavých omítkách, na pohledovém zdivu z vápenopískových cihel a na podkladech, natených základním nátrem: Po píslušné úprav podkladu základní nátr barvou Sylitol-Finish, ednou max. 10 % koncentrátu Sylitol. Konený nátr barvou Sylitol-Finish,
ednou max. 3 % koncentrátu Sylitol. Na siln a nerovnomrn nasákavých omítkách, na omítkách, uvolujících na povrchu písek: Po píslušné úprav podkladu nanášejte základní nátr smsí pípravk ze dvou díl koncentrátu Sylitol a 1 dílu vody šttkou a dosyta zatete.  Pomocný nátr se provádí barvou Sylitol-Finish, ednou max. 10 % koncentrátu Sylitol, konený nátr barvou Sylitol-Finish, ednou max. 3 % koncentrátu Sylitol. Kód výrobku barvy a laky: M-SK01 Hustota: cca 1,5 g/cm3
 
 
 
 
Podklady a jejich úprava
 
Podklady musí být zbavené neistot i odpuzujících látek a suché. Dodržujte pedpisy VOB, ást C, normu DIN 18 363, odst. 3.
 
 
Nové vápenné, vápenocementové a cementové omítky: Nové omítky je nutno ponechat podle poasí 2 - 4 týdny nenatené za úelem vytvrdnutí a vyschnutí.
 
Omítka s vrstvou uvolující prach: Otíravý povrch omítek nebo povrch uvolující prach, takzvanou prachovou zrnitou vrstvu, která
zpsobuje snižování pilnavosti, odstrate fluátováním a omyjte.
 
Omítka se slinutou vrstvou: Slinutou vrstvu, která se pozná podle mírn lesklého vzhledu, odstrate fluátováním a omyjte.
 
Opravy omítek: Pi opravách otevených trhlin a poškozených omítkových ploch je teba dbát na to, aby malta na opravu odpovídala svou pevností a strukturou dané omítce. Na opravy omítek se hodí zvlášt hotové maltové smsi na bázi trasového vápna a trasového cementu. Opravená místa musí být ped provedením nátru dostaten zatvrdlá a vyschlá a musí se zásadn fluátovat a omýt. Pitom je nutno dát pozor na to, aby se fluátování provádlo vždy v šíi 1 - 2 tah šttky navíc vedle opraveného místa.  U vtších opravených míst vždy fluátujte a omyjte celou plochu (starou i novou omítku).
 
Staré minerální nátry: Pevné držící nátry oistte za sucha nebo za mokra. Nedržící a zvtralé minerální nátry odstrate obroušením, oškrábáním nebo odleptáním a celou plochu dobe opláchnte vodou. Základní nátr se provede koncentrátem Sylitol, edným vodou v pomru 2 : 1.
 
Staré nenosné nátry disperzních barev: Odstrate beze zbytku vhodnou metodou, nap. mechanicky nebo chemicky a dodateným oistním proudem vysokotlaké horké vody za dodržování zákonných pedpis. 
Na nenasákavý podklad po chemickém odstranní nátru povete základní nátr pípravkem SylitolMinera. Na siln nasákavý podklad po chemickém odstranní nátru naneste zpevující základní nátr koncentrátem Sylitol, edným vodou v pomru 2 : 1. Pomocný nátr se provádí pípravkem SylitolMinera.
 
Staré nosné matné nátry disperzních barev: Zneistné a mírn kídující nátry dokonale oistte proudem tlakové vody nebo jinou vhodnou metodou za dodržování zákonných pedpis.  Pomocný nátr se provede pípravkem Sylitol-Compact 
 
Omítky, které na povrchu uvolují písek: Okartáujte za sucha a celou plochu oistte proudem tlakové vody za dodržení zákonných pedpis.
 
Staré pevné vápenné, vápenocementové a cementové omítky: Zneistný povrch oistte manuáln nebo strojov za dodržení zákonných pedpis, nap. proudem tlakové vody nebo vysokotlakou vodou s pídavkem písku. Otryskání pískem za vlhka lze provádt jen u omítek skupiny P II a P III. Omítky, napadené asami, popípad houbami, oistte proudem vody za dodržení zákonných pedpis a ošetete pípravkem Capatox podle pedpisu. Eventueln použijte na nátr speciální barvu ThermoSan s fungicidními a algicidními úinky.
 
Tepeln izolaní omítky na minerální a silikátové bázi:
Zneistné omítky a povrch, napadený asami, oistte proudem vody o nižším tlaku, pípadn s použitím isticího prostedku za dodržení zákonných pedpis. Neprovádjte mechanické istní. Omítky, napadené asami, popípad houbami, ošetete pípravkem Capatox podle pedpisu. Eventueln použijte na nátr speciální barvu ThermoSan s fungicidními a algicidními úinky.
 
Pohledové zdivo z vápenopískových cihel: Pro nátry jsou vhodné jen lícovkové cihly, odolné proti mrazu, bez obsahu bobtnavých nebo zbarvujících cizích látek, jako jsou hrudky písku, hlíny atd. Vyspárování musí být provedeno bez trhlin a nesmí obsahovat tsnicí prostedky nebo podobné materiály, které snižují pilnavost.  Místa s vykvétáním solí okartáujte za sucha. U otíravého povrchu natete celou plochu fluátem a omyjte. Napojení stech, oken a podlahy musí být provedeno podle smrnic Svazu výrobc a zpracovatel vápenopískových cihel. Dodržujte informaní list BFS . 2.
 
Ošetení kamene: Pírodní kámen musí být pevný, suchý a zbavený vykvétajících látek. Povrch zvtralých kamen ped nátrem zpevnte nkolikerým ošetením esterem kyseliny kemiité. Zneistné kameny oistte proudem tlakové vody za dodržování zákonných pedpis. Opravy kamenného zdiva neprovádjte omítkovou maltou, ale materiály, které nahrazují kámen. Opravená
místa musí být dostaten zatvrdlá a musí se ped nátrem odborn fluátovat a omýt.
 
Vystupující vlhkost: Vlivem vystupující vlhkosti se nátry pedasn znií. Trvalého úspchu se dosáhne pouze uložením horizontální izolace. Dobré a dlouho setrvávající ešení poskytuje použití sananího systému Capatect Sanierputz. Zvlášt u starších staveb psobí výhodn zakládání vysychacích a odpaovacích zón vyplnním filtraní vrstvy mezi podezdívkou a pdou štrkem.
 
 
Instrukce na zpracování
 
Pi provádní prací dodržujte pedpisy VOB, ást C a normu DIN 18 363, odst. 3.1.10 a odst. 3.2.1. Aby bylo možné docílit nátry o jednotném barevném odstínu, musí se vytvoit rovnomrn nasákavý podklad. Zvtralé stíkané a škrábané omítky vyžadují po provedení základního nátru koncentrátem Sylitol s vodou v pomru 2 : 1 pomocný nátr na egalizaci struktury pípravkem SylitolMinera, provádný válekem. Na znan opravovaných plochách s malými trhlinami je nutno provést 1 - 2 pomocné nátry na vyplnní trhlin pípravkem SylitolMinera. Na hladkých plochách se doporuuje nanášet pípravek Sylitol-Minera šttkou, na drsných plochách válekem. Aby se zabránilo znaení jednotlivých tah a napojení
pi zpracování vtších ploch, využijte dostatený poet pracovník a natírejte celou plochu najednou, dokud je barva mokrá. Pi samostatném tónování materiálu se doporuuje za úelem zamezení rozdíl barevného odstínu smíchat celkové potebné množství dohromady.
 
Spodní hranice teploty pro zpracování:    + 8°C pro okolní vzduch a podklad
 
Pozor: Nezpracovávejte za pímého sluneního záení, za dešt, extrémn vysoké vlhkosti vzduchu (mlha) nebo za silného vtru. Na lešení pípadn upevnte síové plachty. Pozor na nebezpeí noních mraz. Nevhodné podklady jsou nátry lakovými barvami, podklady s výkvtem solí, plasty a devo. Barvy nejsou vhodné na vodorovné plochy, vystavené psobení vody. U ploch se spádem je nutno dbát na to, aby se zajistil bezvadný odtok vody. 
 
Doba vysychání mezi jednotlivými nátry: Dodržujte dobu vysychání minimáln 12 hodin mezi jednotlivými nátry pi teplot 20°C a vlhkostí vzduchu 65 %, za 24 hodin odolná proti dešti. Za nižších teplot a vysoké vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.
 
Snášenlivost s jinými nátrovými hmotami: Aby bylo možné zachovat speciální vlastnosti, nesmí se výrobky znaky Sylitol míchat s jinými nátrovými hmotami.
 
Postup nanášení: Fasádní barva Sylitol, Sylitol-Finish a egalizaní barva Sylitol se mže
nanášet válekem, natíráním a stíkáním. Nanášení pístrojem airless: úhel nástiku:  50°
 tryska:           0,026 - 0,031 palce  tlak nástiku:  150 - 180 bar Pi stíkání pístrojem airless barvu dobe promíchejte a pelijte pes síto.
 
istní náadí:  Okamžit po použití vodou, pípadn s pídavkem isticích prostedk. O pestávkách pi práci uchovávejte náadí v barv nebo ve vod.
 
Zakrývání: Okolí natíraných ploch, zvlášt sklo, keramiku, lakované plochy, kabinec, pírodní kámen, kovové souásti i pírodní nebo lazurované devo peliv zakryjte. Potísnní barvou okamžit omyjte dostateným množstvím vody, jinak mže dojít k poleptání povrchu. Za silného vtru, zvlášt pi nanášení válekem nebo stíkáním, upevnte na lešení zakrývací plachty.
 
Skladování: V suchém, ale nemrazivém prostedí. Naaté nádoby uchovávejte dobe uzavené. Materiál uskladujte pouze v plastových nádobách. Skladovací stabilita cca 12 msíc.
 
Zakrývání konstrukcí: Vynívající souásti stavby, jako ímsy, parapety, koruny na zdivu atd. se musí odborn zakrýt, aby se zabránilo zneistní nebo silnjšímu provlhnutí stn.
 
Impregnace: Stíkající voda jako trvalé zatížení ovlivuje negativn trvanlivost nátru.
Provedením hydrofobizace ohrožených míst pípravkem Disboxan 450 se trvanlivost nátru znan prodlužuje. Impregnaci provádjte nejdíve za 10 dn. Rovnž oistné plochy kamene lze proti pedasnému napadení asami, pronikání škodlivin a proti znanému zatížení stíkající vodou trvale chránit siloxanovou impregnací Disboxan 450.
 
Plochy s vykvétáním solí: Pi nátrech ploch s vykvétáním solí nelze pebírat záruku za trvalou pilnavost nátru nebo za potlaení vystupování solí.
 
Pozor (stav v dob vydání tiskem): Škodlivý pro vodní organismy, mže vyvolat dlouhodobé nepíznivé úinky ve vodním prostedí.
Uchovávejte mimo dosah dtí. Pi zasažení oí okamžit dkladn vypláchnte vodou a vyhledejte lékaskou pomoc. Pi styku s kží okamžit omyjte velkým množstvím vody  a mýdla. Nevylévejte do kanalizace. Podrobnjší údaje vyhledejte v bezpenostních listech. 
 
Likvidace: Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdnné nádoby. Zbytky materiálu: Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštdla nebo jiné nebezpené látky (kod 08 01 11). Zneištené obaly: Obaly obsahující zbytky nebezpených látek nebo obaly tmito látkami zneištné (kod 15 01 10).
Instrukce
 
Technické poradenství: V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání tchto podklad. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkm. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektm.