Spotřeba

Potřebuji natřít m2
Budete potřebovat Lt mikroemulze DISBOXAN 450.
0.03 Lt/m2 Spotřeba je pouze orientační.

Kategorie

Informace

Prohlédnuté produkty

DISBOXAN 450 Zobrazit větší

DISBOXAN ADR - 1,0 Lt
DISBOXAN 450 - 5 Lt

DISBOXAN 450

Silikonová mikroemulze k hydrofobizaci a transparentní ochraně fasád. Snižuje nasákavost podkladních vrstev a působí jako přirozená ochrana proti zašpinění fasády. Vhodná ke zvýšení odolnosti proti rozmrazovacím solím pod další nátěry. Dodává se jako koncentrát, před použitím se ředí čistou vodou 1:9.

Více

12 420,00 Kč vč. DPH

10 264,46 Kč bez DPH

SKLADEM odběr ihned

 • AVA Magenta
 • AVA Rot
 • AVA Orange
 • AVA Gelb
 • AVA Grüngelb
 • AVA Grün
 • AVA Blau
 • AVA Violett
 • AVA Schwarz
 • AVA Dunkelbraun
 • AVA Rotbraun
 • AVA Ocker
 • AVA Umbra
 • CC-VT Gelb
 • CC-VT Ocker
 • CC-VT Oxidorange
 • CC-VT Oxidrot
 • CC-VT Umbra
 • CC-VT Oxidbraun
 • CC-VT Schwarz
 • CC-VT Ultramarin
 • CC-VT Kobaltblau
 • CC-VT Grün
 • CC Granat 0
 • CC Granat 12
 • CC Granat 13
 • CC Granat 14
 • CC Granat 15
 • CC Granat 16
 • CC Granat 18
 • CC Madeira 0
 • CC Madeira 12
 • CC Madeira 13
 • CC Madeira 14
 • CC Madeira 15
 • CC Madeira 16
 • CC Madeira 18
 • CC Aprikose 0
 • CC Aprikose 12
 • CC Aprikose 13
 • CC Aprikose 14
 • CC Aprikose 15
 • CC Aprikose 16
 • CC Aprikose 18
 • CC Cognac 0
 • CC Cognac 12
 • CC Cognac 13
 • CC Cognac 14
 • CC Cognac 15
 • CC Cognac 16
 • CC Cognac 18
 • CC Mandarin 0
 • CC Mandarin 12
 • CC Mandarin 13
 • CC Mandarin 14
 • CC Mandarin 15
 • CC Mandarin 16
 • CC Mandarin 18
 • CC Gobi 0
 • CC Gobi 12
 • CC Gobi 13
 • CC Gobi 14
 • CC Gobi 15
 • CC Gobi 16
 • CC Gobi 18
 • CC Mais 0
 • CC Mais 12
 • CC Mais 13
 • CC Mais 14
 • CC Mais 15
 • CC Mais 16
 • CC Mais 18
 • CC Ingwer 0
 • CC Ingwer 12
 • CC Ingwer 13
 • CC Ingwer 14
 • CC Ingwer 15
 • CC Ingwer 16
 • CC Ingwer 18
 • CC Amazonas 0
 • CC Amazonas 12
 • CC Amazonas 13
 • CC Amazonas 14
 • CC Amazonas 15
 • CC Amazonas 16
 • CC Amazonas 18
 • CC Iris 0
 • CC Iris 12
 • CC Iris 13
 • CC Iris 14
 • CC Iris 15
 • CC Iris 16
 • CC Iris 18
 • CC Lapis 0
 • CC Lapis 12
 • CC Lapis 13
 • CC Lapis 14
 • CC Lapis 15
 • CC Lapis 16
 • CC Lapis 18
 • CC Cosmos 0
 • CC Cosmos 12
 • CC Cosmos 13
 • CC Cosmos 14
 • CC Cosmos 15
 • CC Cosmos 16
 • CC Cosmos 18
 • CC Kiesel 0
 • CC Kiesel 12
 • CC Kiesel 13
 • CC Kiesel 14
 • CC Kiesel 15
 • CC Kiesel 16
 • CC Kiesel 18
 • CC Schiefer 0
 • CC Schiefer 12
 • CC Schiefer 13
 • CC Schiefer 14
 • CC Schiefer 15
 • CC Schiefer 16
 • CC Schiefer 18
 • CC Graphit 0
 • CC Graphit 12
 • CC Graphit 13
 • CC Graphit 14
 • CC Graphit 15
 • CC Graphit 16
 • CC Graphit 18
 • CC Basalt 0
 • CC Basalt 12
 • CC Basalt 13
 • CC Basalt 14
 • CC Basalt 15
 • CC Basalt 16
 • CC Basalt 18
 • CC Mocca 0
 • CC Mocca 12
 • CC Mocca 13
 • CC Mocca 14
 • CC Mocca 15
 • CC Mocca 16
 • CC Mocca 18
 • CC Marone 0
 • CC Marone 12
 • CC Marone 13
 • CC Marone 14
 • CC Marone 15
 • CC Marone 16
 • CC Marone 18
 • CC Nutria 0
 • CC Nutria 12
 • CC Nutria 13
 • CC Nutria 14
 • CC Nutria 15
 • CC Nutria 16
 • CC Nutria 18
 • CC Terra 0
 • CC Terra 12
 • CC Terra 13
 • CC Terra 14
 • CC Terra 15
 • CC Terra 16
 • CC Terra 18
 • CC Havanna 0
 • CC Havanna 12
 • CC Havanna 13
 • CC Havanna 14
 • CC Havanna 15
 • CC Havanna 16
 • CC Havanna 18
 • CC Muskat 0
 • CC Muskat 12
 • CC Muskat 13
 • CC Muskat 14
 • CC Muskat 15
 • CC Muskat 16
 • CC Muskat 18
 • CC Savanne 0
 • CC Savanne 12
 • CC Savanne 13
 • CC Savanne 14
 • CC Savanne 15
 • CC Savanne 16
 • CC Savanne 18
 • CC Salbei 0
 • CC Salbei 12
 • CC Salbei 13
 • CC Salbei 14
 • CC Salbei 15
 • CC Salbei 16
 • CC Salbei 18
 • CC Tibet 0
 • CC Tibet 12
 • CC Tibet 13
 • CC Tibet 14
 • CC Tibet 15
 • CC Tibet 16
 • CC Tibet 18
 • CC Atlantis 0
 • CC Atlantis 12
 • CC Atlantis 13
 • CC Atlantis 14
 • CC Atlantis 15
 • CC Atlantis 16
 • CC Atlantis 18

Kalkulačka:
plocha
Název produktu Počet/M. jednotka Počet celkem Potřebných produktů Cena produktů
DISBOXAN 450 0.006
Předběžná kalkulace: 0 Kč

Silikonová mikroemulze k hydrofobizaci a transparentní ochraně fasád. Snižuje nasákavost podkladních vrstev a působí jako přirozená ochrana proti zašpinění fasády. Vhodná ke zvýšení odolnosti proti rozmrazovacím solím pod další nátěry. Dodává se jako koncentrát, před použitím se ředí čistou vodou 1:9. Vlastnosti: Netvoří fi lm, odolná proti alkáliím a UV záření, rychle schne, omezuje nasákavost podkladu, zvyšuje odolnost proti rozmrazovacím solím, minimalizuje usazování plísní a řas, vysoce difúzní.

Vlastnosti

 • netvoří film
 • vysoce difúzní
 • minimalizuje usazování plísní a řas
 • odolná alkáliím a UV záření

Technická informace 
 
 Disboxan 450
 
 
Ochranný nátr na fasády (Fassadenschutz)   -  Koncentrát na hydrofobizaní impregnaci fasád z kabincového zdiva, z vápenopískových cihel, pískovce, betonu, z umlého kamene i minerálních omítek a nátr.
 
 
 
Popis výrobku 
 
Úel použití:  -  na hydrofobizaní impregnaci nasákavých minerálních stnových ploch -  na hydrofobizaní základní nátr a na zvýšení odolnosti proti mrazu a rozmrazovacím solím pod nátry  Materiál netvoí film. Nátrem se nedosáhne zpevnní kehkých nebo zvtralých povrch.
 
Vlastnosti materiálu: - míchá se jednoduše s vodou - ekologický a s minimálním zápachem - snižuje nasákavost - zvýšení odolnosti proti mrazu a rozmrazovacím solím - minimalizuje výskyt as a mech, skvrn v dsledku vlhkosti a výkvt rzných látek - netvoí film - difuzní - odolný proti alkáliím a UV záení - rychleschnoucí  - lze pekrývat ochrannými vrstvami materiál ady Disbocret - Ve spojení s barvou na beton Disbocret 515 kontrolován podle pedpis TL/TP OS-B smrnic ZTV SIB 90. K dispozici je všeobecné
osvdení o kontrole od stavebního dozoru.
 
Materiálová báze: mikroemulze ze silan a oligomerních alkoxysiloxan
 
Velikost nádob: kanystr 5 l kanystr 1 l
 
Barevný odstín:  transparentní
 
Skladování: V chladném, suchém a nemrazivém prostedí. Originální uzavené nádoby jsou stabilní pi skladování minimáln 12 msíc.  Neskladujte na slunci a pi teplotách nad 30°C nebo pod -20°C.
 
Technická data: Hustota:  cca 1,0 g/cm3 
 
 
Zpracování
 
Vhodné podklady Kabincové zdivo, vápenopískové cihly, pískovec, beton, umlý kámen, cementové a vápenné omítky i nasákavé minerální nátry. Na svtlých podkladech mže dojít ke ztmavnutí barevného odstínu. Podklad musí být istý, odolný proti mrazu a zbavený cizorodých látek. Je nutno vylouit prostup vlhkosti ze spodních
vrstev trhlinami, spárami, hrubými póry atd.
 
Úprava podkladu Podklad upravte vhodnými metodami tak, aby byl zbaven uvolnných ástí a odpuzujících látek. U následných povrchových úprav dbejte na to, aby byl podklad dostaten nosný.
 
Píprava 1 hmotnostní díl koncentrátu smíchejte s 9 hmotnostními díly isté pitné vody. Rozmíchejte jen tolik materiálu, kolik lze zpracovat bhem 12 hodin.
 
Postup nanášení Rozmíchaný materiál nanášejte natíráním (šttkou), poléváním nebo stíkáním (nap. pístovým erpadlem od firmy Keller, Gloria-Gartenspritze nebo SATA DruckkesselSpritzgerät). Lze stíkat i metodou airless se sníženým tlakem. Podle nasákavosti podkladu nanášejte nkolikrát, nejmén však dvakrát nebo u betonu bez následného nátru tikrát syt v dostateném množství (rovnou do mokré vrstvy).
 
Upozornní: Okna a ostatní souásti stavby zakryjte. Zneistná místa okamžit omyjte, jinak vzniknou skvrny, které nelze odstranit. Hutné podkladové materiály
jako kabinec, vymývaný beton atd. omyjte asi 2 hodiny po impregnaci vodou (mokrým hadrem, houbou). Jestliže se materiál použije jako hydrofobizaní impregnace na beton v systému ochrany povrchu OS-B, musí se koncentrát zedit pitnou vodou v pomru 1: 4.
 
Spoteba Impregnace nebo základní nátr (koncentrát) cca 20 - 40 ml/m2 (= cca 200 - 400 ml namíchaného materiálu) na každý nátr v závislosti na nasákavosti podkladu.
 
Teplota pi zpracování: Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu minimáln 5°C, maximáln 30°C.
 
Doba vysychání Pi 20°C a 60 % relativní vlhkosti lze nátr vystavit psobení dešt cca za 4 hodin, cca za 24 hodin je možné ho petírat.
 
 
istní pracovního náadí Okamžit po použití vodou.
 
Instrukce  Bezpenostní instrukce a doporuení (platnost v dob vydání): Dráždivý. Holavý. Nebezpeí vážného poškození oí. Škodlivý pro vodní organismy, mže vyvolat dlouhodobé nepíznivé úinky ve vodním prostedí. Uchovávejte mimo dosah dtí. Uchovávejte obal tsn uzavený, na dobe vtraném míst. Nevdechujte pary/aerosoly. Pi zasažení oí okamžit dkladn vypláchnte vodou a vyhledejte lékaskou pomoc. Nevylévejte do kanalizace. Používejte osobní ochranné prostedky pro oi a obliej. V pípad nehody, nebo necítíte-li se dobe, okamžit vyhledejte lékaskou pomoc (je-li možno, ukažte toto oznaení). Používejte pouze v dobe vtraných prostorách. Materiál smíchaný s vodou není holavý a nebezpeí vážného poškození oí již nehrozí, roztok však dráždí oi.
 
 
 
 
 
 
Likvidace: Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdnné nádoby. Zbytky materiálu: Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštdla nebo jiné nebezpené látky (kod 08 01 11). Zneištené obaly: Obaly obsahující zbytky nebezpených látek nebo obaly tmito látkami zneištné (kod 15 01 10).
 
Podrobnjší údaje: Vizte bezpenostní listy.
 
Technické poradenství V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání tchto podklad. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkm. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektm.