Spotřeba

Potřebuji soklové omítky m2
Budete potřebovat kg soklové omítky Capastone.
5 kg/m2 Spotřeba je pouze orientační.

Kategorie

Informace

Prohlédnuté produkty

Capastone PAZIFIKBLAU - 25kg

859252

Fasádní omítka na bázi syntetické pryskyřice s barevnými kamínky na dekorativní úpravy, odolné namáhání 
 
-  odolná proti poškrábání a nárazům

-  stálost na světle -  odolná proti povětrnostním vlivům

- nepropustnost při nárazovém dešti

-  vysoce elastická - propustnost pro vodní páry a CO2

-  malá náchylnost ke znečistění 

Více

1 845,25 Kč vč. DPH

1 525,00 Kč bez DPH

SKLADEM odběr ihned

Kalkulačka:
plocha
Název produktu Počet/M. jednotka Počet celkem Potřebných produktů Cena produktů
Capastone PAZIFIKBLAU - 25kg 0.2
Capatect PUTZGRUND penetrace pod omítky 0.008
Předběžná kalkulace: 0 Kč

Technická informace
 
Capastone A
 
Fasádní omítka na bázi syntetické pryskyřice s barevnými kamínky na dekorativní úpravy, odolné namáhání
 
 
Popis výrobku
 
Oblast použití Na dekorativní venkovní a vnitřní úpravy fasádních podezdívek, sloupů, předsálí, ostění oken a dveří.
 
Vlastnosti -  odolná proti poškrábání a nárazům -  stálost na světle -  odolná proti povětrnostním vlivům - nepropustnost při nárazovém dešti -  vysoce elastická - propustnost pro vodní páry a CO2  -  malá náchylnost ke znečistění
 
Technická data hrubá hustota čerstvé malty: 1,8 kg/dm3 nasákavost podle normy ÖNORM B 6110: 725 g/m2/24 h hodnota odporu proti difúzi vodních par: µ = 150
 
Konzistence:  pastovitá, k přímému zpracování
 
Materiálová báze Čistý akrylát
 
Balení 25 kg
 
Odstín 11 standardních odstínů
 
Skladování V chladném a nemrazivém prostředí. Skladovací stabilita v originálních obalech 12 měsíců.
 
Zpracování
 
Vhodné podklady Vizte účel použití. V oblasti podezdívek se omítka CapaStone A smí nanášet jen na cementové omítky nebo na základní vrstvy tepelně izolačních systémů Capatect Basic Line a Top Line.
 
Příprava podkladu Podklad musí být rovný, čistý, nosný, suchý a zbavený nečistot a odpuzujících látek. Nové jádrové omítky nechte minimálně 3 až 4 týdny vytvrdnout. Při použití v rámci tepelně izolačních systémů Capatect musí být armovací vrstva vytvrzená a suchá.
 
Příprava materiálu Omítka CapaStone A je připravena k přímému zpracování a pouze se krátce rozmíchá. Za teplého počasí je možné provést úpravu konzistence přídavkem malého množství vody.
 
Nanášení materiálu Nanášení vrstev: Omítku CapaStone A nanášejte hladítkem z nerez oceli celoplošně a urovnejte na tloušťku zrnitosti.
 
Bezprostředně poté omítku rovnoměrně uhlaďte hladítkem z nerez oceli. Výběr nářadí ovlivňuje drsnost profilu povrchu, proto pracujte při vytváření struktury vždy se stejným nástrojem. 
 - 2 -
 
Za účelem docílení rovnoměrného povrchu je třeba, aby sousedící plochy omítal vždy stejný řemeslník, aby se zabránilo odchylkám ve struktuře vlivem individuálního „rukopisu“. 
 
Aby se zabránilo vytvoření znatelných napojení ve styku ploch, je nutno zapojit dostatečný počet pracovníků na každém patře lešení a práci provádět plynulým nanášením do mokré vrstvy. Vždy omítejte celé plochy nebo části fasády najednou, bez přerušení. 
 
Vlivem použití přírodních přísad může docházet k nepatrným výkyvům barevného odstínu. Proto používejte na sousedící plochy pouze materiál se stejnými výrobními čísly (čísly várek), nebo smíchejte dohromady materiál různých výrobních čísel.
 
Skladba nátěru Základní nátěr Omítka CapaStone A vyžaduje vždy základní nátěr. Z tohoto důvodu se nanáší přípravek Capatect Penetrace pod omítky přibližně v barevném odstínu omítky Capastone A, nejlépe válečkem. Základní nátěr musí být suchý.
 
Spotřeba Capatect Penetrace pod omítky: cca 0,2 kg/m2  CapaStone A: cca 5,0 kg/m2  Uvedené hodnoty spotřeby jednotlivých výrobků vycházejí ze zkušeností a nejsou pro nás závazné. Skutečná spotřeba závisí na mnoha faktorech, přesné hodnoty spotřeby lze stanovit jen pomocí zkušební plochy.
 
Podmínky zpracování Nanášení za teploty pod +5°C (t eplota stavby, materiálu a okolního vzduchu), za prudkého slunečního záření, za deště bez ochranných opatření, za mlhy nebo za teploty pod hranicí rosného bodu není povoleno.  Na ochranu proti působení deště během fáze vysychání případně zakryjte plochu plachtami.
 
Technologické přestávky Mezi základním nátěrem a omítkou cca 12 hodin
 
Doba schnutí Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu bude omít ka CapaStone A vyschlá na povrchu za 24 hodin. Za 2 až 3 dny bude proschlá a schopná zatížení.  Omítka vysychá fyzikálně, tzn. vytvářením filmu na disperzi a odpařováním vody. Zvláště v chladném ročním období a za vysoké vlhkosti vzduchu proto dojde k prodloužení doby vysychání.
 
Čištění nářadí Čistění pracovního nářadí a nástrojů se provádí okamžitě po použití vodou.
 
Instrukce
 
Bezpečnostní upozornění
Výrobek není nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona o chemických látkách a chemických přípravcích. Přesto při práci dodržujte běžná hygienická opatření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace. Třída nebezpečných látek podle VbF (vyhlášky o hořlavých kapalinách): neuvádí se
 
ADR/RID: neuvádí se
 
Určeno jen k průmyslovému zpracování!
 
Likvidace Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečištené obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).
 
Technické poradenství  V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v
 - 3 -
praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.