Spotřeba

Potřebuji izolovat: m2
Potřebujete kg hydroizolace HYDROL 2K.
1.5 kg/m2 Spotřeba je pouze orientační 1mm/m2

Kategorie

Informace

Prohlédnuté produkty

HYDROL 2K - 4 kg Zobrazit větší

HYDROL 2K - 8 kg

HYDROL2K8

Hydro 2K je profesionální hydroizolační hmota na bázi cementu a pryskyřice. 

Specifikace

        Otevřený čas: 1 hodina

  • Druhá vrstva po 4-6 hodinách
  • Vystavení dešti po 6 hodinách, pochozí po 24 hod.
  • Spotřeba: 1,5 kg/m² na vrstvu o tloušťce 1 mm
  • Počet vrstev: 2-3 (podle předpokladaného zatížení

Více

605,00 Kč vč. DPH

500,00 Kč bez DPH

Kalkulačka:
plocha
Název produktu Počet/M. jednotka Počet celkem Potřebných produktů Cena produktů
HYDROL 2K - 8 kg 0.1875
Předběžná kalkulace: 0 Kč

TECHNICKÝ LIST 2K Tekutá lepenka Pružná izolační hmota
2K Tekulá lepenka (dále jen 2K TL) je dvousložková pružná nátěrová hmota na bázi polymery modifikované cementové směsi. Je určena pro hydroizolace stavebních konstrukcí.  Dodává se ve dvou složkách, které po smíchání vytváří plastickou, tixotropní a snadno aplikovatelnou kašovitou hmotu.
 
POUŽITÍ: 2K TL se používá jako nátěrová hmota pro plošnou aplikaci na betony, potěry, jádrové omítky, zdivo. Pro přemostění vlasových trhlin. Jako protikorozní a protikarbonatační nátěr na beton. Vhodná jako protiradonový nátěr stavebních konstrukcí. 2K TL je vhodná pro hydroizolace nových i stávajících konstrukcí, v exteriéru a interiéru, nad i pod úrovní terénu. 2K TL je ideální pro hydroizolace nádrží, jímek, základů, podlah, teras, balkonů, koupelen apod. Lze použít i na rovné střechy ve dvou vrstvách. Po aplikaci je nutné přetřít plochu barvou (odraz slunečního svitu)
 
 Výhody 1. Snadno aplikovatelná. Připravena k použití po smíchání kapalné a práškové složky. 2. Vytváří pružnou, vysoce přilnavou membránu. Má vynikající přilnavost k betonu, přírodnímu a umělému kameni, oceli, galvanizovanému plechu, mědi apod. 3. Vysoce odolná vůči průsaku vody, mrazu a rozmrazovacím solím. 4. Odolná vůči oděru, protiskluzová. 5. Mikroporézní (propustná pro vodní páry ale nepodporuje kondenzaci). 
 
 
VLASTNOSTI: Vzhled: šedý prášek, mléčně bílá kapalina   po vytvrzení cementově šedá Aplikační teplota: min. +5 °C Doba zpracovatelnosti: 0,5 h – 1,0 h (dle teploty)  Pochůzný:  po 16 h (při 20 °C) Odolná vůči mechanickému namáhání: po 3 dnech  (při 20 °C) Plně zatížitelná: po 7 dnech (při 20 °C) (odolává trvalému vodnímu tlaku)
 
 
NÁVOD K POUŽITÍ: Příprava podkladu:  Podklad musí být pevný a soudržný, čistý, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Ocelová výztuž musí být očištěna a ošetřena antikorozním prostředkem. Nerovné povrchy a praskliny se musí opravit (např. Artelit Profesional LC-700 Rychle tuhnoucí opravný tmel). Savé podklady je nutno navlhčit čistou vodou. Příprava výrobku pro použití:  Do nádoby se nalije kapalná složka a za důkladného míchání se pomalu přidává prášková složka až se získá homogenní směs. Ruční míchání se nedoporučuje. Konzistenci lze upravit přídavkem max. 10% vody k objemu kapalné složky.  Nanášení:  2K TL se může nanášet štětkou, hladítkem, pryžovou stěrkou nebo stříkáním (velké plochy).  Aplikuje se ve 2 až 3 vrstvách, v závislosti na předpokládaném vodním tlaku nebo abrazi. Každá vrstva může mít tloušťku max. 1 mm. Doporučená tloušťka je 1 - 2 mm pro stěny a 1 - 3 mm pro podlahy. Novou vrstvu je doporučeno nanášet až po 24 hodinách po předchozí. V případě vysoké teploty však může být nanesena, jakmile je předchozí vrstva pochozí.
2K Tekutá lepenka Pružná hydroizolační hmota TDS  S004-1-CZ  Strana 2 ze 2  1.2011
 
Selena Bohemia s.r.o., Průmyslová 1190, Lovosice 410 02 Tel: +420 416 837 387, Fax: +420 416 837 401, e-mail: info@tytan.cz www.tytan.cz
 Po aplikaci musí být 2K TL chráněna před intenzivním slunečním zářením a silným větrem, aby nedošlo k příliš rychlému a nerovnoměrnému vyschnutí.
 
Spotřeba:  Přibližně 1,75 kg/m2 při tloušťce 1 mm. Minimální tloušťka nátěru pro izolaci proti zemní vlhkosti a povrchové vodě je 1 mm, pro izolaci proti tlakové vodě 2 mm.
 
LOGISTICKÉ INFORMACE Kód výrobku Objem 9.4.1. 4 kg 9.4.2. 8 kg 9.4.3. 20 kg 9.4.4. 32 kg Skladovat v uzavřených obalech v krytých a suchých prostorách, při teplotě +5 až +30 °C. Práškovou složku chránit před vlhkem. Kapalnou složku chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. (Po zmrznutí se kapalná složka nedá použít!).  Skladovatelnost 1 rok v originálně uzavřených obalech. 
 
 
BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNÍ OPATŔENÍ 2K TL není při správném použití zdraví nebezpečná. Nicméně, v souladu se všeobecnými opatřeními pro manipulaci s chemickými látkami se vyhněte styku s pokožkou nebo očima. Měly by být používány: ochranný oděv, rukavice a brýle a respirátor. 2K TL je alkalické povahy. Při náhodném potřísnění pokožku umyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte hojným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.   Bezpečnostní list výrobku obsahuje podrobné informace a je dostupný na vyžádání. 
  
Všeobecně  Naše informace mají pouze směrný charakter, slouží pouze jako vodítko. Protože je práce s výrobkem mimo naši kontrolu, je naše zodpovědnost omezena pouze na jakost výrobku. Každé nové použití výrobku je třeba řádně odzkoušet v konkrétních výrobních podmínkách. Používání výrobku si vyžaduje odzkoušení podle čl. 4.5.2. ČSN 732400 "Provádění a kontrola betonových konstrukcí".   Nepřebíráme odpovědnost za případné škody způsobené neověřeným používáním výrobku. 
  
 
Informace zde obsažené jsou nabízeny v dobré víře založené na výzkumu f. Selena a měly by být přesné. Nicméně, protože podmínky a způsob použití výrobku jsou mimo naší kontrolu, tyto informace by neměly být použity jako náhrada za zákaznický test, které zjištují, že výrobky Seleny jsou plně vyhovující pro naše konkrétní použití. Selena pouze zaručuje, že výrobek splňuje konkrétní prodejní normy. Náprava při porušení této záruky je omezena na navrácení pěněz, nebo za výrobek jiný než reklamovaný. Selena Co. S.A. neuznává všechny jiné záruky požadované za špatné použití nebo prodej výrobku. Selena neuznává odpovědnost za žádná náhodná poškození. Návrhy na použití by nesmějí být použity pro porušování