Kategorie

Informace

Prohlédnuté produkty

ROCKWOOL FASROCK Zobrazit větší

FASROCK - 20mm - 8ks/4,8m2/bal.
FASROCK - 30mm - 6ks/3,6m2/bal.
FASROCK - 40mm - 6ks/3,6m2/bal.

ROCKWOOL FASROCK

Deska z kamenné vlny (minerální plsti) s orientací vláken převážně rovnoběžně s povrchem desky, pojená organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná.

Rozměr desky: 600x1000mm

Prodej pouze na balení.

Uvedená cena je za 1m2.

SVT3881

Více

58,08 Kč vč. DPH

48,00 Kč bez DPH

SKLADEM odběr ihned

Popis výrobku

Deska z kamenné vlny (minerální plsti) s orientací vláken převážně rovnoběžně s povrchem desky, pojená organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná.

Oblast použití

Deska Fasrock je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech. Deska je vyvinuta pro použití jako lepený a mechanicky přikotvený izolační a nosný podklad pro tenké šlechtěné stěrkové výztužné a omítkové vrstvy prodyšné pro vodní páru.

 Výrobek splňuje:  
  •   požadavky na ETICS podle ETAG 004
  
  •  požadavky kvalitativní třídy A podle TP 01 Cechu pro  zateplování budov

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost. Odolnost proti alkáliím.

BALENÍ

Desky Fasrock jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.

Tloušťka (mm)Šířka (mm)m2/balíkm2/paleta
20 600 4,8 134,4
30 600 3,6 86,4
40 600 3,6 72
50 600 2,4 57,6
100 600 1,8 28,8
120 600 1,8 21,6
140 600 1,2 19,2
160 600 1,2 14,4
200 600 1,2 14,4

Nestandardní rozměry po dohodě s ROCKWOOL, a.s.

ParametrOznačeníHodnota
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1     - A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: d < 40 mm  / d ≥ 40 mm  λD 0,041/0,039 W.m-1.K-1
Rozměrová stabilita při určené teplotě  DS(70,-) ≤ 1 %

Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek

 DS(70,90) ≤ 1 %
Napětí v tlaku při stlačení 10 %  (σ10)  CS(10) 40 kPa
Pevnost v tahu kolmo k desce  (σmt)  TR 15 kPa
Krátkodobá nasákavost  WS ≤ 1 kg.m-2
Dlouhodobá nasákavost  WL(P) ≤ 3 kg.m-2
Faktor difuzního odporu  (µ)  MU  1
Měrná tepelná kapacita   cp  840 J.kg-1.K-1
Bod tání   tt  > 1000 °C

Zatížení stavby vlastní tíhou dle ČSN EN 1991-1-1

 max. 1,619 kN.m-3
 Certifikát

 1390-CPR-0168/09/P
 1390-CPR-0274/10/P
 1390-CPR-0275/10/P
 1415-CPR-035-(C-7/2010)

Systém řízení jakosti  ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1 
Systém péče o životní prostředí  ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
Norma  EN 13162, EN 13172
Kód značení výrobku  MW-EN 13162–T5–DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS–WL(P)-MU1

 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.