Spotřeba

Potřebuji natřít m2
Budete potřebovat Lt základní barvy CAPACRYL.
0.12 Lt/m2 Spotřeba je pouze orientační.

Kategorie

Informace

Prohlédnuté produkty

CAPACRYL ZÁKLADNÍ NÁTĚR Zobrazit větší

CAPACRYL HAFTPRIMER - 2,5 Lt
CAPACRYL HAFTPRIMER - 0,75 Lt
CAPACRYL HAFTPRIMER - 10 Lt

CAPACRYL ZÁKLADNÍ NÁTĚR - ČERVENOHNĚDÝ

Speciální akrylová základní barva s vynikající přilnavostí pro nátěr kritických ploch v interiéru i exteriéru. Zlepšuje přilnavost vrchních nátěrů na staré barvy a laky, na dřevo a zinkový plech, na tvrdé PVC, dále na jiné kritické podklady před nanesením nátěrů prostředky Capacryl a Capadur Color. Vhodná pro nátěry dětského nábytku a hraček.

Více

635,25 Kč vč. DPH

525,00 Kč bez DPH

SKLADEM odběr ihned

 • AVA Magenta
 • AVA Rot
 • AVA Orange
 • AVA Gelb
 • AVA Grüngelb
 • AVA Grün
 • AVA Blau
 • AVA Violett
 • AVA Schwarz
 • AVA Dunkelbraun
 • AVA Rotbraun
 • AVA Ocker
 • AVA Umbra
 • CC-VT Gelb
 • CC-VT Ocker
 • CC-VT Oxidorange
 • CC-VT Oxidrot
 • CC-VT Umbra
 • CC-VT Oxidbraun
 • CC-VT Schwarz
 • CC-VT Ultramarin
 • CC-VT Kobaltblau
 • CC-VT Grün
 • CC Granat 0
 • CC Granat 12
 • CC Granat 13
 • CC Granat 14
 • CC Granat 15
 • CC Granat 16
 • CC Granat 18
 • CC Madeira 0
 • CC Madeira 12
 • CC Madeira 13
 • CC Madeira 14
 • CC Madeira 15
 • CC Madeira 16
 • CC Madeira 18
 • CC Aprikose 0
 • CC Aprikose 12
 • CC Aprikose 13
 • CC Aprikose 14
 • CC Aprikose 15
 • CC Aprikose 16
 • CC Aprikose 18
 • CC Cognac 0
 • CC Cognac 12
 • CC Cognac 13
 • CC Cognac 14
 • CC Cognac 15
 • CC Cognac 16
 • CC Cognac 18
 • CC Mandarin 0
 • CC Mandarin 12
 • CC Mandarin 13
 • CC Mandarin 14
 • CC Mandarin 15
 • CC Mandarin 16
 • CC Mandarin 18
 • CC Gobi 0
 • CC Gobi 12
 • CC Gobi 13
 • CC Gobi 14
 • CC Gobi 15
 • CC Gobi 16
 • CC Gobi 18
 • CC Mais 0
 • CC Mais 12
 • CC Mais 13
 • CC Mais 14
 • CC Mais 15
 • CC Mais 16
 • CC Mais 18
 • CC Ingwer 0
 • CC Ingwer 12
 • CC Ingwer 13
 • CC Ingwer 14
 • CC Ingwer 15
 • CC Ingwer 16
 • CC Ingwer 18
 • CC Amazonas 0
 • CC Amazonas 12
 • CC Amazonas 13
 • CC Amazonas 14
 • CC Amazonas 15
 • CC Amazonas 16
 • CC Amazonas 18
 • CC Iris 0
 • CC Iris 12
 • CC Iris 13
 • CC Iris 14
 • CC Iris 15
 • CC Iris 16
 • CC Iris 18
 • CC Lapis 0
 • CC Lapis 12
 • CC Lapis 13
 • CC Lapis 14
 • CC Lapis 15
 • CC Lapis 16
 • CC Lapis 18
 • CC Cosmos 0
 • CC Cosmos 12
 • CC Cosmos 13
 • CC Cosmos 14
 • CC Cosmos 15
 • CC Cosmos 16
 • CC Cosmos 18
 • CC Kiesel 0
 • CC Kiesel 12
 • CC Kiesel 13
 • CC Kiesel 14
 • CC Kiesel 15
 • CC Kiesel 16
 • CC Kiesel 18
 • CC Schiefer 0
 • CC Schiefer 12
 • CC Schiefer 13
 • CC Schiefer 14
 • CC Schiefer 15
 • CC Schiefer 16
 • CC Schiefer 18
 • CC Graphit 0
 • CC Graphit 12
 • CC Graphit 13
 • CC Graphit 14
 • CC Graphit 15
 • CC Graphit 16
 • CC Graphit 18
 • CC Basalt 0
 • CC Basalt 12
 • CC Basalt 13
 • CC Basalt 14
 • CC Basalt 15
 • CC Basalt 16
 • CC Basalt 18
 • CC Mocca 0
 • CC Mocca 12
 • CC Mocca 13
 • CC Mocca 14
 • CC Mocca 15
 • CC Mocca 16
 • CC Mocca 18
 • CC Marone 0
 • CC Marone 12
 • CC Marone 13
 • CC Marone 14
 • CC Marone 15
 • CC Marone 16
 • CC Marone 18
 • CC Nutria 0
 • CC Nutria 12
 • CC Nutria 13
 • CC Nutria 14
 • CC Nutria 15
 • CC Nutria 16
 • CC Nutria 18
 • CC Terra 0
 • CC Terra 12
 • CC Terra 13
 • CC Terra 14
 • CC Terra 15
 • CC Terra 16
 • CC Terra 18
 • CC Havanna 0
 • CC Havanna 12
 • CC Havanna 13
 • CC Havanna 14
 • CC Havanna 15
 • CC Havanna 16
 • CC Havanna 18
 • CC Muskat 0
 • CC Muskat 12
 • CC Muskat 13
 • CC Muskat 14
 • CC Muskat 15
 • CC Muskat 16
 • CC Muskat 18
 • CC Savanne 0
 • CC Savanne 12
 • CC Savanne 13
 • CC Savanne 14
 • CC Savanne 15
 • CC Savanne 16
 • CC Savanne 18
 • CC Salbei 0
 • CC Salbei 12
 • CC Salbei 13
 • CC Salbei 14
 • CC Salbei 15
 • CC Salbei 16
 • CC Salbei 18
 • CC Tibet 0
 • CC Tibet 12
 • CC Tibet 13
 • CC Tibet 14
 • CC Tibet 15
 • CC Tibet 16
 • CC Tibet 18
 • CC Atlantis 0
 • CC Atlantis 12
 • CC Atlantis 13
 • CC Atlantis 14
 • CC Atlantis 15
 • CC Atlantis 16
 • CC Atlantis 18

Speciální akrylová základní barva s vynikající přilnavostí pro nátěr kritických ploch v interiéru i exteriéru. Zlepšuje přilnavost vrchních nátěrů na staré barvy a laky, na dřevo a zinkový plech, na tvrdé PVC, dále na jiné kritické podklady před nanesením nátěrů prostředky Capacryl a Capadur Color. Vhodná pro nátěry dětského nábytku a hraček. Vlastnosti: odolává povětrnostním vlivům. Vysoce přilnavá, dobře kryje, snadno se brousí, čistě a snadno se zpracovává. Vodou ředitelná, ekologická, s mírným zápachem.

Vlastnosti

 • vysoce přilnavá
 • snadno se zpracovává
 • výborně kryje

Technická informace 
 
 Capacryl základní nátr (Capacryl Haftprimer)
 Akrylový vodou editelný základní nátr na zvýšení pilnavosti do vnjších i vnitních prostor.
 
 
 
Popis výrobku Úel použití: Na základní nátry za úelem zvýšení pilnavosti na veškeré podkladové staré nátry, laky, devo, zinek, tvrzené PVC, hliník, m a mnoho jiných kritických podkladových materiál ped následnými nátry akrylovými laky nebo laky na bázi alkydových pryskyic (na zinek nepoužívejte laky na bázi alkydových pryskyic).
 
Vlastnosti: - editelný vodou - ekologický - minimální zápach - vynikající pilnavost - rychleschnoucí - difuzní - lze dobe brousit
 
Materiálová báze: akrylová disperze
 
Hustota: cca 1,5 g/cm3 
 
Velikost balení: 750 ml, 2,5 l a 10 l
 
Lesk: matný
 
Barevné odstíny:  Bílý, ervenohndý, rezedov zelený, pastelové odstíny lze tónovat pomocí systému Capamix.
 
 
 
 
Zpracování Vhodné podklady: Devo, devné materiály, zinek, hliník, m, tvrzené PVC a nosné staré nátry. Podklad musí být istý, nosný, suchý a zbavený odpuzujících ástic. Vlhkost deva nesmí pekroit u listnatých druh deva v prmru 12 % a u jehlinatých druh deva v prmru 15 %.
 
Úprava podkladu: - Devné konstrukní souásti: Povrch deva obruste ve smru vláken, dkladn oistte a odstrate vystupující látky, obsažené ve dev, jako napíklad pryskyice a smolníky. Ostré hrany zabruste (viz též informaní listy BFS . 3 a 18).         - Zinek, tvrzené PVC: Omyjte amoniakálním smáedlem a obruste brusným rounem podle informaního listu BFS . 5 a 22. - Hliník, m: Oistte nitroedidlem nebo kyselinou fosforenou a brusným rounem podle informaního listu BFS . 6.   - Staré nátry: Staré nátry obruste nebo oistte louhem. Nenosné staré nátry odstrate.
 
Zpracování: Capacryl Základní nátr lze nanášet natíráním, válekem nebo stíkáním. Capacryl Základní nátr je
pipraven pímo ke zpracování.  Ped použitím dobe promíchejte a podle poteby ete max. 5 % vody.
 
Spoteba: Cca 100 - 130 ml/m2 na jeden nátr. Hodnoty spoteby jsou orientaní hodnoty, které se mohou lišit podle daného podkladu a jeho povahy. Pesné hodnoty spoteby lze stanovit jen pedbžnými zkušebními nátry.
 
Teplota zpracování:    Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu minimáln 8°C.
 
istní náadí: Po použití vodou.
 
 
Instrukce Dodržujte tyto pokyny: Uchovávejte mimo dosah dtí. Pi stíkání nevdechujte aerosol. Bhem zpracování a po nm zajistte dostatené vtrání. V pípad zasažení oí nebo potísnní pokožky vyplachujte nebo oplachujte postižená místa okamžit dkladn vodou. Zabrate proniknutí do kanalizace, vody nebo zeminy.
 
Skladování: V chladném prostedí bez nebezpeí mrazu. Originální uzavené nádoby jsou pi skladování stabilní 12 msíc.
 
Likvidace:
Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdnné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod íslem 08 01 11 (kod 08 01 12). Zneištné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).
 
Kód výrobku barvy a laky: M-LW 01
Technické poradenství: V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání tchto podklad. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné
provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkm. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektm.