Spotřeba

Potřebuji armovat: kg
Budete potřebovat m2 armovacího tmelu Capatect Carbon Spachtel.
5 m2/kg Spotřeba je pouze orientační.

Kategorie

Informace

Prohlédnuté produkty

Capatect CARBON SPACHTEL - 25kg Zobrazit větší

Capatect CARBON SPACHTEL - 25kg

859373

Tmel na disperzní bázi s vysokou odolností proti nárazům, zesílený uhlíkovými vlákny, na vytváření armovacích vrstev s vysokou odolností proti mechanickému poškození.

Vlastnosti

  • zesílený uhlíkovými vlákny
  • vysoká mechanická odolnost
  • zvýšená roztažnost v trhlinách
  • výborná zpracovatelnost

Více

1 234,20 Kč vč. DPH

1 020,00 Kč bez DPH

SKLADEM odběr ihned

Kalkulačka:
plocha
Název produktu Počet/M. jednotka Počet celkem Potřebných produktů Cena produktů
Capatect CARBON SPACHTEL - 25kg 0.2
Předběžná kalkulace: 0 Kč

Technická informace
 
Capatect Carbon Spachtel
 
Tmel s uhlíkovými vlákny
 
Tmel na disperzní bázi s vysokou odolností proti nárazům zesílený uhlíkovými vlákny na vytváření základních vrstev tepelně izolačních systémů s vysokou odolností proti namáhání. Jmenovitá tloušťka vrstvy 3 mm.
 
Popis výrobku
 
Oblast použití Capatect Carbon Spachtel je tmel na disperzní bázi k přímému zpracování s vysokou odolností proti nárazům, zesílený uhlíkovými vlákny, na vytváření základní vrstvy v systémech Capatect Top Line a Capatect Basic Line. Capatect Carbon Spachtel se používá i při renovaci fasád a polystyrénových tepelně izolačních systémů.
 
Vlastnosti - zesílení uhlíkovými vlákny -  vysoká odolnost proti nárazům - zvýšená roztažnost v trhlinách -  vynikající možnosti zpracování -  minimální pnutí -  odolný proti povětrnostním vlivům
 
Technická data - hustota 1,6 g/cm3  - odolnost proti rázům > 15 J při tloušťce 3 mm - prodyšnost pro vodní páry µ = 270 - velikost zrna 1 mm - pastovitá konzistence
 
Materiálová báze Akrylátová pojiva, minerální plniva, přídavek uhlíkových vláken a zušlechťujících přísad.
 
Balení 25 kg Odstín světle béžový
 
Skladování V chladném, suchém a nemrazivém prostředí. Skladovací stabilita originálních uzavřených nádob cca 1 rok.
 
Zpracování
 
Vhodné podklady  Příprava podkladu Vytvoření základní vrstvy: Případné přesazené spoje v místech styku polystyrénových fasádních izolačních desek Capatect se musí předem obrousit a ulpěný prach po broušení odstranit.
 
Renovace fasád a kombinovaných tepelně izolačních systémů: Podklad musí být nosný, čistý a zbavený uvolněných částic i odpuzujících látek.  Poškozené a odlupující se nátěry nebo strukturní omítky je nutno odstranit. Jádrová omítka se musí v místech, kde se odděluje od podkladu, odstranit, a nahradit omítkou novou.  U trhlin v krycí vrstvě (jádrová a krycí omítka) nebo na fasádě musí odborník zjistit příčinu. Teprve potom lze provést rozhodnutí, zda a jak se bude moci provést sanace.
 
Příprava materiálu Tmel Capatect Carbon Spachtel je přípraven k přímému zpracování a pouze se krátce promíchá. Za teplého počasí je možné upravit konzistenci malým přídavkem vody.
 
Nanášení materiálu Všeobecně platí náš také návod na zpracování tepelně izolačních kombinovaných 
systémů Capatect a jejich příslušenství.
 
Nanášení základní vrstvy: Po upevnění ochranných lišt na okenní ostění a na hrany i diagonálního armování na rohy otvorů ve fasádě se tmel Capatect Carbon Spachtel nanáší zhruba v šířce pásu tkaniny pomocí ozubené stěrky 10 x 10 mm a do armovací vrstvy se zatlačí skelná tkanina Capatect s přesahy minimálně 10 cm. Poté se znovu překryje vrstvou tmelu Capatect Carbon Spachtel ještě do mokré vrstvy tak, aby se zajistilo celoplošné zakrytí skelné tkaniny. Celková tloušťka základní vrstvy činí 3 mm, přičemž skelná tkanina Capatect je uložena zhruba uprostřed vrstvy.
 
Při renovaci: Tmel Capatect Carbon Spachtel se používá v rámci sanace fasád pomocí materiálů Capatect jako fasádní tmel, aby bylo možné překrýt poškozené plochy omítek na masivním zdivu nebo na polystyrénových tepelně izolačních systémech, než se nanese vrstva strukturní omítky. Tmel Capatect Carbon Spachtel s armovací tkaninou se nanáší na vhodný a očištěný podklad tak, jak bylo popsáno v oddíle „výztužová vrstva“. V otázkách renovací polystyrénových tepelně izolačních systémů se bezpodmínečně spojte s naším odborným poradcem.
 
S ohledem na použití přírodních surovin může dojít k barevným odchylkám materiálu různých výrobních šarží. Ucelenou plochu je třeba vždy zpracovat najednou, a napojování provádět vždy do mokrého materiálu. V opačném případě mohou být jednotlivá napojení viditelná. Aby zůstaly zachovány specifické vlastnosti výrobku, nemíchejte jej s jinými materiály.
 
Spotřeba cca 5 kg/m2 při jmenovité tloušťce vrstvy 3 mm
 
Podmínky zpracování Nanášení za teploty pod +5°C (t eplota stavby, materiálu a vzduchu) i za prudkého slunečního záření, za silného větru a za deště bez ochranných opatření, za mlhy nebo za teploty pod rosným bodem není povoleno. Tyto podmínky musí být splněny ještě nejméně dva dny po ukončení práce.
 
Doba schnutí Při 20°C a 65% relativní vlhkosti alespo ň 4 – 5 dnů. Při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se prodlužuje doba schnutí a je ji třeba před započetím prací ověřit. Aby bylo možné zabránit působení deště během fáze vysychání, zakryjte plochu případně plachtami.
 
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou.
 
Instrukce
 
Bezpečnostní upozornění
Tento výrobek není nebezpečnou směsí ve smyslu zákona. Přesto však dodržujte běžná hygienická pravidla. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Určeno jen k průmyslovému použití!
 
Likvidace Do recyklace odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Tekuté zbytky materiálu: Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 (kód 08 04 10).
 
Technické poradenství  V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům.