Spotřeba

Potřebuji armovat: kg
Budete potřebovat m2 armovacího tmelu Capatect Carbonit.
13.5 m2/kg Spotřeba je pouze orientační.

Kategorie

Informace

Prohlédnuté produkty

Capatect CARBONIT - 25kg Zobrazit větší

Capatect CARBONIT - 25kg

859374

Deska“ na ochranu stěn
Dvousložkový tmel plněný uhlíkovými vlákny, vysoce odolný proti nárazům, pro zhotovování výztužné vrstvy v oblasti soklu.

Vlastnosti

  • Vhodný pro oblast soklu
  • výborně odolává odstřikující vodě a dešti
    odolnost proti rázu vyšší než 50 J

Více

1 234,20 Kč vč. DPH

1 020,00 Kč bez DPH

SKLADEM odběr ihned

Kalkulačka:
plocha
Název produktu Počet/M. jednotka Počet celkem Potřebných produktů Cena produktů
Capatect CARBONIT - 25kg 0.54
Předběžná kalkulace: 0 Kč

Technická informace
 
Capatect CarboNit
 
 
Dvousložková, vysoce odolná stěrková hmota na organické bázi posílená uhlíkovými vlákny k vytváření armované základní vrstvy zejména v soklových částech fasády. Jmenovitá tloušťka vrstvy 5 nebo 8 mm.
 
Popis výrobku
 
Oblast použití Dvousložková armovací hmota s extrémní rázovou odolností sestává z pastovité hmoty Capatect CarboNit a práškové hmoty Capatect CarboNit Powder. Je určena zejména do oblasti soklů. Díky vysokému podílu uhlíkových vláken a obsahu nanokrystalických částic dosahuje enormní odolnosti proti mechanickému namáhání. Díky speciální formulaci necitlivé na vodu, speciálně optimalizované pro oblast soklu, je CarboNit použitelný v oblasti odstřikující vody. Proto lze v oblasti odstřikující vody použít jako izolantu běžné polystyrénové izolační desky a není nutné používat speciální soklové desky.
 
Vlastnosti - extrémně odolný vůči rázu - posílený uhlíkovými vlákny - snadné zpracování
 
Technická data - přídržnost ≥ 0,08 MPa - nasákavost ≤ 0,5 kg/m2  - prodyšnost pro vodní páry µ ≤ 150 - hustota: 1540 kg/m3 
 
Balení Kombibalení 25 kg (22 kg Capatect CarboNit + 3 kg Capatect CarboNit Powder)
 
Skladování Skladujte v suchu a chladnu, ale ne na mrazu. Originálně uzavřené nádoby lze skladovat nejméně 6 měsíců od data výroby.
 
Zpracování
 
Stavební předpoklady Předpokladem pro upevňování izolačních desek tepelně izolačního systému je suchá konstrukce. V případě, že zdivo vykazuje zvýšenou vlhkost, je třeba ještě před započetím montáže tepelně izolačního systému provést taková opatření, aby bylo zabráněno vlhnutí zdiva (odvodnění stavby, dodatečná izolace, apod.).
 
Příprava materiálu Práškovou složku přidejte k pastovité složce a promíchejte pomaluběžným míchadlem (max. 400 ot./min.) do homogenní hmoty bez hrudek. Množství obou složek je v balení přesně odměřeno, nepřidávejte proto žádné další přísady. Úprava konzistence je možná malým množstvím vody. Smíchaný materiál lze při  20 oC zpracovat do 30 minut. Vyšší teploty tuto dobu zkracují, nižší prodlužují.
 
Nanášení materiálu Zhotovení vrstvy o jmenovité tloušťce 5 mm: Capatect CarboNit se nanese na podklad v šíři pásů odpovídajících šíři výztužové tkaniny zubatým hladítkem (velikost zubů se řídí požadovanou tloušťkou vrstvy, pro tloušťku 5 mm jsou vhodné zuby 15x15 mm). Do nanesené vrstvy se zatlačí pásy výztužové tkaniny s přesahy alespoň 10 cm. Tkanina se překryje vrstvou tmelu a povrch se uhladí.
 
Zhotovení vrstvy Capatect CarboNit  vysoce odolné  rázovému zatížení: Capatect CarboNit se nanáší ve dvou vrstvách. V první vrstvě se Capatect CarboNit  nanese na podklad v šíři pásů odpovídajících šíři výztužové tkaniny zubatým hladítkem (velikost zubů se řídí požadovanou tloušťkou vrstvy, pro tloušťku 5 mm jsou vhodné zuby 15x15 mm). Do nanesené vrstvy se zatlačí pásy výztužové tkaniny s přesahy alespoň 10 cm. Tkanina se překryje vrstvou tmelu a povrch se uhladí. Jmenovitá tloušťka první vrstvy je 5 mm, výztužná tkanina by měla ležet v horní třetině vrstvy. V druhé vrstvě se Capatect CarboNit  nanese na podklad v šíři pásů odpovídajících šíři výztužové tkaniny zubatým hladítkem (velikost zubů se řídí požadovanou tloušťkou vrstvy, pro tloušťku 3 mm jsou vhodné zuby 10x10 mm). Do nanesené vrstvy se zatlačí

pásy výztužové tkaniny s přesahy alespoň 10 cm. Tkanina se překryje vrstvou tmelu a povrch se uhladí. Jmenovitá tloušťka druhé vrstvy je 3 mm, výztužná tkanina by měla ležet v jejím středu.
 
Pro montáž tepelně izolačního systému platí pravidla uvedená v příslušných právních předpisech, normách a návodu pro montáž tepelně izolačních systémů Capatect.
 
Spotřeba Základní vrstva o jmenovité tloušťce 5 mm: cca 8,5 kg/m2. Základní vrstva o jmenovité tloušťce 8 mm: cca 13,5 kg/m2.
 
Podmínky zpracování Nepracujte při teplotách pod +5 oC, na přímém slunečním svitu, za deště nebo silného větru. Pozor na noční mrazíky.
 
Doporučení Capatect CarboNit smí být  použit pouze ve smyslu této technické informace a montážního postupu pro tepelně izolační systémy Capatect. Namísto druhé vrstvy tmelu Capatect CarboNit lze použít i Capatect Carbon Spachtel, opět v tloušťce vrstvy 3 mm.
 
Čištění nářadí Ihned po použití vodou.
 
Instrukce
 
Bezpečnostní upozornění
Výrobek není nebezpečnou směsí ve smyslu zákona. Přesto však dodržujte běžná hygienická pravidla při práci. Uchovávejte mimo dosah dětí
 
Likvidace Do recyklace odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Tekuté zbytky materiálu: Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 (kód 08 04 10).
 
Technické poradenství  V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.
 
Servisní středisko tel. 387 203 402 fax 387 203 422 e-mail: cbudejovice@caparol.cz